MARKO & BRANISLAV


MARKO RADOSAVLJEVIĆ, EXECUTIVE GROUP

&

BRANISLAV BANDIĆ, FACULTY OF ORGANIZATIONAL SCIENCES

Kada su suočeni sa izazovom, sve prepreke prevazilaze oslanjajući se na svoj izgled, a ponekad čak upotrebe i mozak. Svaka majka bi ih poželela za zeta.