ANA & BOJANA

ANA MIJATOVIĆ, MANPOWERGROUP

&

BOJANA ILIĆ, FAKULTET POLITIČKIH NAUKA