IVANA & VALENTINA


IVANA LAZAREVIĆ, HENKEL

&

VALENTINA NIKOLIĆ, FAKULTET POLITIČKIH NAUKA