MINA & NEVENA


MINA SREĆKOVIĆ, KARANOVIĆ & PARTNERI

&

NEVENA LIČINIĆ, PRAVNI FAKULTET