MARKO & IVANA
MARKO RAČIĆ, ALGOTECH

&

IVANA MILIČIĆ, EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD