DUŠAN & IRENA
DUŠAN RISTIĆ, GIGATRON

&

IRENA SLOVIĆ, TEHNIČKI FAKULTET NOVI SAD