Promenjene okolnosti i viša sila u uslovima COVIDA-19


  • DATE: 05/06/2020
  • TIME: 13:00 hrs
  • LOCATION: via Zoom
  • WORKING LANGUAGE: