UMREŽAVANJEM DO POSLOVNOG USPEHA

Ako tražite vodeću poslovnu asocijaciju koja pruža platformu na kojoj možete da dalje gradite brend svoje kompanije, razvijate mrežu poslovnih kontakata i obezbedite dalji poslovni rast - na pravom ste mestu. AmCham je vaš najbolji izbor.

U okviru naše platforme, stub za poslovno umrežavanje i promociju pruža široku lepezu mogućnosti za uspostavljanje ključnih poslovnih kontakata i daljih aktivnosti na unapređenju poslovanja, od skupova na visokom nivou do sastanaka „jedan na jedan“ i povezivanja. Sve naše aktivnosti imaju nešto zajedničko – omogućavaju prvoklasan kontakt sa sadašnjim i budućim klijentima. Naša široka digitalna platforma pomaže u profilisanju kompanija članica kod donosioca odluka i kreatora strategija i politika, kao i kod medija.

Ponosimo se svojim pristupom poslovnom umrežavanju i promociji koji je posebno prilagođen svakoj našoj kompaniji članici i njenim potrebama. Javite nam se i mi ćemo svoje vreme, znanje i iskustvo posvetiti da nađemo taktiku koja u najvećoj meri odgovora vama i vašim potrebama.

Još uvek niste naša članica ali biste voleli da koristite velike mogućnosti koje nudi stub za poslovno umrežavanje i promociju? Najbolji način je da se nam se pridružite. Kao članica kompanija AmCham Srbija imaćete pristup našim specijalno kreiranim formatima za poslovno umrežavanje i promociju.

DOGAĐAJI ZA UMREŽAVANJE I PROMOCIJU

Kokteli

Ovaj format događaja poslovnog umrežavanja odvija se u opuštenoj atmosferi, posle radnog vremena, a ima za cilj izgradnju prvoklasne poslovne zajednice kroz druženje van kancelarije.>>>

Brzi poslovni sastanci

Neformalan format kratkih poslovnih sastanaka sa velikim brojem učesnika i brzom fluktuacijom sagovornika, koji ima za cilj da obezbedi mogućnosti poslovnog razvoja i kontakata između kompanija na jedan opušten, zabavan i ugodan način. >>>

Sportski i porodični događaji

Porodični format događaja koji ima za cilj da obezbedi mogućnosti poslovnog razvoja i kontakata između kompanija tokom uživanja u sportu i takmičarskom duhu. >>>

Program beneficija za kompanije članice

Posebno prilagođen program dvostruke vrednosti – s jedne strane tu je promocija proizvoda i usluga naših kompanija članica, a sa druge tu su beneficije za naše kompanije članice. Program obuhvata i usluge koje se odnose na olakšavanje viznog procesa za SAD koje AmCham uz pomoć Ambasade pruža svojim kompanijama članicama. >>>