INSPIRACIJA I OSNAŽIVANJE LIDERA

Misija

Misija HR Foruma je da bude lider u promociji celoživotnog koncepta učenja kroz raznovrsne edukativne inicijative usmerene ka mladim talentima i liderima kompanija članica AmChama, i kroz osnaživanje HR profesionalaca i profesionalni razvoj mladih u konkurentnu radnu snagu buduće Srbije.

Ciljevi

Forum kreira platformu za deljenje najboljih HR praksi, inicira edukativne aktivnosti za AmCham zajednicu i organizuje i podržava programe koji unapređuju i inoviraju obrazovanje mladih.

DATUM : 17/09/2021

Povratak u kancelarije?

U organizaciji HR Foruma, održan je online panel: Povratak u kancelarije, interaktivna diskusija između predstavnika AmCham kompanija članica sa ciljem razmene iskustava i planova za delimični ili potpuni povratak u kancelarije

kliknite za više informacija

Fokus u 2019.

1. Izgradnja kapaciteta javne uprave i podrška NVO – Saradnja sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, Nacionalnom službom za zapošljavanje, fondacijama, itd. – Sa fokusom na HResurs mentorski program (maj – jun 2019) koji AmCham organizuje u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu.

2. HR Saradnja – HR Forum će zajedno sa AmCham-ovim Odborom za radno pravo, sa kojim je uspostavljena dobra saradnja u proteklih par godina, organizovati diskusije o različitim aspektima usklađenosti sa relevantnim propisima (iznajmljivanje osoblja, finansijska podrška porodicama sa decom, itd.).

3. Od karijere do iskustva – novi trendovi u učenju i razvoju – Uzimajući u obzir da karijere nisu više usko definisane poslom i veštinama, već se razvijaju kroz iskustvo i agilnost učenja, jedna od aktivnosti HR Foruma biće organizacija događaja o novim trendovima u učenju i razvoju. Budući da će Adecco imati rezultate svog ovogodišnjeg Indeksa globalne konkurentnosti talenata do jeseni, ideja je da se u oktobru organizuje prezentacija Indeksa zajedno sa panel diskusijom na ovu temu.

4. Zapošljavanje na osnovu podataka i HR Analitika – U koraku sa digitalnom perspektivom, HRF će organizovati u decembru 2019, panel diskusiju koja će obuhvatiti sledeće teme: digitalne instrumente za zapošljavanje, od društvenih do kognitivnih, nove načine zapošljavanja, zapošljavanje izvan lokalnog područja, itd.

5. Budućnost poslovanja – U cilju prilagođavanja poslova i zanimanja novim trendovima, rekreiranju postojećih i pronalaženju novih radnih mesta, HRF će organizovati niz radionica za soft-technical skills za one koji rade u ljudskim resursima (pr. Procena u digitalnoj eri) u periodu između septembra 2019. i marta 2020.

Dodatne aktivnosti:

• Prezentacija ICF (International Coaching Federation) ogranka u Srbiji;
• Učešće HRF članova u anketi Absence Akademije;
• HR Happy Hours: Tromesečna, tematska okupljanja i razmena iskustava između HR i Startup zajednice (pr. regrutovanje, upravljanje talentima, itd).

Teme definisane za 2020:

1. Dobrobit (2020) – Kako stvoriti personalizovane programe nagrađivanja zasnovane na razumevanju potreba svakog pojedinca? Kako organizovati politiku nagrađivanja u cilju motivisanja radnika za određenu ciljnu grupu?

2. Različitosti i inkluzija (2020) – Kako se nosimo sa inkluzivnim vođstvom?

3. Panel HR transformacija (2020) – Poslovno-vođeni HR – Šta treba danas da uradimo bolje da bismo sutra bili vredan strateški partner u poslovanju?

Predsedavajući Foruma

Ivana Karanović, predsednica Foruma - Agenda Proposal
Rukovodilac za učenje i razvoj, Karanović & Partners


Sanja Miladinović, potpredsednica Foruma - Statement of Intent
Rukovodilac za privlačenje talenata, Marbo Product