SMERNICE ZA RAD RADNIH GRUPA

Radne grupe AmCham-a služe kao konstruktivna platforma za zajedničko zagovaranje i razmenu iskustava između kompanija članica AmCham-a i drugih zainteresiranih strana, s ciljem uspostavljanja i održavanja dijaloga o ključnim temama od zajedničkog interesa, a radi postizanja konsenzusa i pokretanja zajedničkih akcija.

Forma

Radne grupe mogu imati različite oblike (npr. odbor, forum i drugo). Odluka o obilu radne grupe, njenom osnivanju, radu i raspuštanju pod nadzorom je Upravnog odbora AmCham-a.

Članstvo

Postoje dve vrste članstva u okviru radnih grupa: opšte i pridruženo. Prva je rezervisana za predstavnike kompanija članica AmCham-a (koje imaju pravo glasa), a druga je dostupna predstavnicima kompanija i organizacija, kao i pojedinaca van AmCham-a (bez prava glasa).

Ukoliko ste zainteresovani da se priključite radu AmCham Odbora, molimo vas da kontaktirate rukovodstvo Odbora ili izvršni tim za više informacija

Izbori

Izbori za rukovodstvo radnih grupa se sprovode elektronski, prema sledećoj proceduri:

1) Objava izbora, najava nominacija i glasanja
2) Nominacije
3) Glasanje
4) Objava rezultata glasanja
5) Odobravanje rukovodstva radnih grupa od strane AmCham Upravnog odbora

Samo opšti članovi imaju pravo da nominuju i budu nominovani, da glasaju i da budu birani za rukovodeće pozicije u okviru radnih grupa. Nijedna kompanija ne može imati više od jednog glasa i više od jednog mesta u rukovodstvu radnih grupa.

Dužnosti rukovodstva radnih grupa

Rukovodstvo radnih grupa se bira na period od dve godine sa mogućnošću uzastopnog reizbora neograničeni broj puta.

Predsednik radne grupe predlaže plan aktivnosti i zadužen je za upravljanje opštim i strukturalnim aspektima radne grupe: izradu akcionih planova i nadgledanje njihove implementacije, koordinaciju interne komunikacije, delegiranje dužnosti članovima radne grupe, predstavljanje radne grupe na sastancima sa zainteresovanim stranama i u medijima (nakon odobrenja predsednika AmCham-a ili izvršnog direktora AmCham-a).

Potpredsednik radne grupe zadužen je za upravljanje radnom grupom u odsustvu predsedavajućeg, kroz aktivno učešće u periodu izbora i sprovođenja godišnje agende radne grupe.

Izbori za rukovodstvo radnih grupa 2016-2018

Da biste pogledali rezultate izbora za rukovodstvo AmCham radnih grupa za period od 2016-2018, sledite ovaj link.

Izbori za rukovodstvo radnih grupa 2017-2019

Da biste pogledali rezultate izbora za rukovodstvo AmCham radnih grupa za period od 2017-2019, sledite ovaj link.

Izbori za rukovodstvo radnih grupa 2018-2020

Da biste pogledali rezultate izbora za rukovodstvo AmCham radnih grupa za period od 2018-2020, sledite ovaj link.

Izbori za rukovodstvo radnih grupa 2019-2021

Da biste pogledali rezultate izbora za rukovodstvo AmCham radnih grupa za period od 2019-2021, sledite ovaj link.

Izbori za rukovodstvo radnih grupa 2020-2022

Da biste pogledali rezultate izbora za rukovodstvo AmCham radnih grupa za period od 2020-2022, sledite ovaj link.