MI SMO VESTI

Trudimo se da postanemo istinski MEDIJSKI kanal za naše članove. Šta god da radimo u okviru naše platforme, isporučujemo informaciju o tome putem interneta, newslettera, video i foto galerija ili društvenih mreža. Ostanite u toku i filtrirajte vesti ispod.

I ne zaboravite da nas obavestite o vašim uspesima i dostignućima!

DATUM : 12/06/2019

Okrugli sto o sudskoj praksi u oblasti izvršenja

Okrugli sto o sudskoj praksi u oblasti izvršenja predstavlja nastavak saradnje AmCham-a sa Ministarstvom pravde i predstavnicima pravosuđa u okviru serije diskusija o unapređenju pravosuđe, a na osnovu rezultata godišnjeg istraživanja AmCham-a o poverenju i zadovoljstvu investitora.

kliknite za više informacija

DATUM : 15/03/2019

Okrugli sto na temu dodatnog finansiranja sa OPIC-om i EXIM-om

Predstvnici AmCham kompanija članica okupili su se na okruglom stolu sa predstavnicima Prekomorske korporacije za privatne investicije (OPIC) i Američke banke za izvoz i uvoz (EXIM) kako bi razgovarali o dostupnim finansijskim proizvodima kao što su krediti i garancije, osiguranja za političke rizike i podrška za investicione fondove, a koji pomažu američkim preduzećima da se prošire na tržišta u razvoju.

kliknite za više informacija

DATUM : 18/12/2018

Prezentacija Poglavlja 27: Koraci prema EU

Predstavnici više od 20 AmCham kompanija članica okupili su se, 18. decembra 2018. godine, na Prezentaciji Poglavlja 27: Koraci prema EU. Gosti AmCham-a bili su Ivan Karić , državni sekretar Ministarstva životne sredine i šef Pregovaračke grupe 27, Radmila Šerović, načelnica Odeljenja za upravljanje otpadom i Darinka Borčević, iz Odeljenja za Evropske integracije u Ministarstvu.

kliknite za više informacija

DATUM : 03/10/2018

Predstavljanje izmena i dopuna Zakona o porezima na imovinu

Prvi put posle četiri godine, nacrt izmena i dopuna poreskih propisa su bili otvoreni za javnu diskusiju sa poslovnim sektorom, a članice AmCham-a su imale priliku da u direktnom razgovoru sa pomoćnikom ministra finansija Draganom Demirovićem i članovima njegovog tima čuju obrazloženja izmena Zakona o porezima na imovinu, daju komentare i ukažu na probleme iz prakse.

kliknite za više informacija

DATUM : 27/09/2018

Okrugli sto o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Predstavnici članica AmCham-a imali su priliku da u toku izrade Nacrta diskutuju o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju koje se planiraju za usvajanje od strane Vlade do kraja 2018. godine. AmCham-ovi predstavnici aktivno učestvuju u izmenama i dopunama ovog Zakona a okrugli sto je poslužio da se članice u ranoj fazi definisanja izmena regulative upoznaju sa glavnim intencijama izmena i utiču na njihovu sadržinu.

kliknite za više informacija