MI SMO VESTI

Trudimo se da postanemo istinski MEDIJSKI kanal za naše članove. Šta god da radimo u okviru naše platforme, isporučujemo informaciju o tome putem interneta, newslettera, video i foto galerija ili društvenih mreža. Ostanite u toku i filtrirajte vesti ispod.

I ne zaboravite da nas obavestite o vašim uspesima i dostignućima!

DATUM : 09/10/2019

HR Forum: Model upravljanja apsentizmom

Damir Kovačević i Sandra Ćupurdija sa Instituta za upravljanje apsentizmom održali su radionicu o modelima upravljanja svim oblicima izostanaka radnika iz radnog procesa. Sa članovima HR Foruma razgovarali su o uzrocima i posledicama, troškovima apsentizma i alatima za upravljanje ovom pojavom.

kliknite za više informacija