Date: 11/09/2015

Polaznicima Amchamps letnje škole dodeljeni sertifikati

Škola je nastala sa idejom da veći broj studenata dođe u dodir sa poslovnim okruženjem i iz prve ruke uči od uspešnih mladih poslovnih ljudi.

Prvi potpredsednik AmCham-a Miloš Đurković i Izvršna direktorka Maja Piščević dodelili su sertifikate polaznicima letnje škole programa „AmChamps“.


Tokom intenzivnog, dvonedeljnog programa, 20 diplomaca i postdiplomaca Univerziteta u Beogradu imalo je priliku da kroz interaktivna predavanja i radionice koje su vodili AmChamps alumnisti, raniji polaznici AmChamps programa, saznaju više o različitim poslovnim oblastima, kao što su korporativna i digitalna komunikacija, marketing, preduzetništvo, veštine prezentovanja, ljudski resursi, pregovaranje i liderstvo.

„Čestitam mladim akademcima koji su od nešto starijih, veoma uspešnih kolega dobili važna i primenjiva znanja koja će im pomoći da prilikom zaposlenja lakše savladaju prve poslovne izazove i fokusiraju se na ono što kompanije traže od skorašnjih diplomaca. Bilo je zadovoljstvo prisustvovati interakciji i razmeni znanja ovih mladih, pametnih ljudi, koji su se, duboko verujem, kroz ovaj program približili svom prvom zaposlenju“, istakla je Maja Piščević, Izvršna direktorka AmCham-a.

Polaznici AmChamps letnje škole su studenti Beogradskog Univerziteta, starosti do 25 godina, koji su na poslednjoj godini osnovnih ili na postdiplomskim studijama i imaju jaku želju za dodatnim usavršavanjem i zapošljavanjem u privatnom sektoru. Predavanja za njih su držali mladi menadžeri iz kompanija članica AmCham-a, koji su prethodno završili AmChamps program i koji su prvenstveno kroz lična profesionalna iskustva i savete pokušali polaznicima da približe ključne poslovne teme i veštine.

Jedna od sesija tokom programa bila je posvećena razmeni iskustava iz oblasti razvoja i planiranja karijere, profesionalnog usavršavanja i mentoringa.

„Kroz predavanja i radionice, ovi mladi ljudi su stekli uvid u osnovne oblasti poslovanja savremenih kompanija i prošli kroz svojevrsnu mini poslovnu obuku. Iz prve ruke su čuli znanja i iskustva iz širokog spektra oblasti kao što su marketing i prodaja, komunikacije, liderstvo, upravljanje u ljudskim resursima i preduzetništvo”, naglasio je Miloš Đurković, Prvi potpredsednik Američke privredne komore, iz kompanije Hewlett Packard.

Uručivanju sertifikata prethodila su predavanja Maje Piščević o aktivnostima Američke privredne komore, razvoju karijere i liderstvu kroz lični primer, a potom i Miloša Đurkovića, koji je govorio o liderstvu sa integritetom.