Date: 14/12/2015

Usklađivanje organizacione strategije sa potrebama naših članova

Održan je poludnevni sastanak Upravnog odbora i Izvršnog tima, sa ciljem prilagođavanja formata, komunikacije i procesa u okviru tri stuba strateškog delovanja AmCham-a

Nakon godišnje ankete o ispitivanju zadovoljstva članova AmCham-a benefitima svog članstva, koju je izvršna kancelarija sprovela u novembru i decembru, održan je vanredni strateški sastanak AmCham Upravnog odbora i Izvršne kancelarije.

Rezultati istraživanja su bili pozitivni, pri čemu su članovi pokazali visok nivo poverenja u organizacionu strategiju definisane krajem 2014. godine, koja se oslanja na tri stuba delovanja - Poboljšanje poslovnog okruženja, Poslovno umrežavanje i promocija i Vrhunski profesionalni razvoj.

Istraživanje je pokazalo da je većina članova percipira AmCham kao info centar za najnovije regulatorne/privredne informacije u Srbiji, što je identifikovano kao vrlo korisan benefit u cilju dobijanja svih relevantnih informacija o zakonima i propisima, dok su oni još uvek u pripremnoj fazi.

Što se tiče umrežavanja, članovi prepoznaju AmCham kao vezu koja olakšava poslovnu komunikaciju između preduzeća sa sličnim interesima i ciljevima u Srbiji. Prilikla za promociju kroz članstvo u Američkoj privrednoj komori i među ostalim članovima organizacije, je takođe veoma pozitivno ocijenjeno. Osnaživanje dalje veze i komunikacije sa članovima u okviru regionalne mreže je istaknuto kao potencijalno nova usluga u ovoj oblasti.

U oblasti obrazovanja, članovi vrednuju programe koji imaju za cilj edukaciju zaposlenih, naročito omladine, kao i mogućnosti da učestvuju u deljenju iskustva sa drugim kompanijama. Na sastanku je predloženo nekoliko inovativnih formata kako bi bile zadovoljene dalje potrebe članova u ovoj oblasti.