Date: 18/02/2016

Veštine pozitivnog uticaja

Stilovi komunikacije i praktični primeri komunikacionog uticaja predstavljeni polaznicima AmChamps generacije2016. na Radionici o veštinama pozitivnog uticaja

Kako bi što uspešnije napravili jasnu razliku između različitih stilova u komunikaciji, a uzimajući u obzir i svesne i nesvesne radnje kao izvor ljudske interakcije, polaznici radionice su na početku radionice bili upoznati sa teorijskim okvirom u kojem danas razumevamo komunikaciju u poslovnom ambijentu,

Metodom aktivnog slušanja, a pokušavajući da utiču i vode konverzaciju na različite načine: licem u lice, samo sa glasom u poziciji leđa o leđa - bez vizuelne veze među sagovornicima, ili samo uz znakove rukama, učesnici su praktično isprobali različite načine komunikacije i modele uticanja kroz kominikaciju. Posle vežbi, pokušanio je da se dođe kroz diskusiju do razumevanja ko od učesnika je primenio takozvani 'energiju guranja’ u konverzaciji (sa ciljem da agresivno ili nametljivo promeni poziciju drugog) ili tzv. ‘energiju vučenja' (odgovornu otvorenost za promene).

Voditelj radionice Edin Veljović iz PwC Akademije, posebno je istakao da asertivni stil komunikacije mora da se praktikuje svakodnevno, jer jedna radionica ne obezbeđuje čarobnu pilulu za komunikaciju i da su emocionalna otvorenost i jasno i glasno izrečena očekivanja su samo početak svakog potencijalno uspešnog razgovora.