Date: 09/03/2016

O korporativnim komunikacijama

U dvosatnom razgovoru sa AmChampsovcima iz generacije 2016., Andrea Brbaklić iz Erste banke i Gorana Golubović Vuksanović iz MK Grupe su davale odgovore na sva pitanja u vezi sa strateškim i operativnim pristupom za efikasne interne, eksterne, korporative i on-line komunikacije.

Objašnjavajući pristup Erste banke u kreiranju funkcije korporativnih komunikacija, Andrea je u prvi plan istakla poslovnu i komunikacionu strategiju kompanije ističući da su korporativne komunikacije postavljene i deluju kao jedna vrsta kompanijske svesti kada su u pitanju odnosi sa zaposlenima, drugim kompanijama, lokalnom zajednicom i državnim institucijama, kao i da su korporativne komunikacije u središtu interakcije među različitim odeljenjima za odnose sa javnošću, prodaje, marketinga i korporativnih poslova.

Na primeru MK Grupe, koja u svom sastavu ima preko 20 ćerki kompanija iz različitih industrija, Gorana je prikazala faze procesa objedinjavanja korporativnih komunikacija za sva preduzeća u sastavu grupe i objasnila upotrebu kanala kojima je internim i eksternim javnostima komunikacirana unifikacija.

Učesnici AmChamps programa 2016. su za pripremu za susret sa direktorkama Korprativnih komunikacija i ljudskih resurursa u Erste banci i MK Grupi imali zadatak da osmisle i dostave pitanja. Izdvajamo ona oko kojih se razvila diskusija sa najviše potpitanja:

Kako prepoznati momenat promene komunikacije iz formalne u neformalnu u biznis svetu, i kakvi su dometi neformalne komunikacije?
Šta utiče na efikasnost formalne komunikacije od vrha prema bazi?
Prema najnovijim istraživanjima, pažnja kod čoveka traje ‘čitavih’ osam sekundi. Kako u tom svetu obezbediti vidljivost brenda, akcije?
Koji su najve
ći izazovi koje je u domenu korporativnih komunikacija donelo digitalno doba?