Date: 14/04/2016

Evropske integracije važne za poboljšanje poslovne klime u Srbiji

Majkl Devenport i Tanja Miščević naglasili značaj aktivne uloge biznis zajednice u pristupanju EU

Na poslovnom današnjem poslovnom ručku u organizaciji AmCham Srbija šef Delegacije Evropske unije Majkl Devenport i šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević su istakli značaj i uticaj pregovora o pristupanju EU na poboljšanje poslovne klime u Srbiji, kao i potrebu za daljim pomacima na polju ekonomskih reformi.

Majkl Devenport je naglasio da je Srbija otvaranjem poglavlja u pregovorima krajem prošle godine započela važan proces usklađivanja sa standardima evropske zajednice, što je ujedno znak stabilnosti i predvidivosti poslovnog ambijenta, važan za potencijalne investitore.

„Poboljšanja poslovnog okruženja su osetna, a u proteklom periodu su napravljeni veliki pomaci na polju ekonomskih reformi i u oblasti regionalne saradnje. Veliki napredak je ostvaren u odnosima sa susedima, što je važno za stabilnost cele Evrope. Smer evropskih integracija Srbije je vrlo jasan“, smatra Devenport.

On je dodao da Srbija treba u potpunosti da iskoristi svoj kapacitet i mogućnost da učini dalje korake u reformama, kao i da poslovna zajednica zalaganjem za dosledno sprovođenje ekonomskih reformi i zakona koji regulišu poslovanje u tome pruža značajan doprinos.

„Država mora i ekonomski biti pripremljena za članstvo u Evropskoj uniji. To će, pored vladavine prava i reforme državne uprave, biti jedna od najznačajnijih mera našeg uspeha u pregovorima. I za građane i za privredu je važno da se uspostave stabilne institucije, jasni standardi i pravila i zato insistiramo na uključivanju svih u pregovarački proces. Debata sa privrednim sektorom je otvorena od samog početka, a poslovna zajednica je pozvana da se aktivno uključi i doprinese i u narednim fazama procesa pregovora“, rekla je Tanja Miščević.

Ona je pozdravila napore Američke privredne komore i njenih članica u cilju poboljšanja i uspostavljanja efikasnijih pravnih okvira i institucionalnih mehanizama, „koji su jasno vidljivi na primeru borbe protiv sive ekonomije“.

Na završetku skupa koji su moderirali Vera Nikolić Dimić, izvršna direktorka AmCham-a i Zoran Petrović, predsednik Upravnog odbora AmCham-a, Petrović je zaključio da je usklađivanje sa standardima EU „neophodno za obezbeđivanje pravne sigurnosti i zaštite, predvidivog poslovnog ambijenta i poreske i fiskalne politike, koji su značajni za poslovanje svake kompanije u Srbiji“.