Date: 27/05/2016

AmChamps Alumni: NLP radionica

AmChamps Alumni klub organizovao radionicu NLP orijentisanosti ka ciljevima

AmChamps alumnisti imali su prilike da se upoznaju sa NLP (neuro-lingvističko programiranje) modelom i njegovim prednostima u građenju karijere i postizanju važnih životnih ciljeva. Radionica je vođena pitanjima AmChamps alumnista, koje su posebno interesovali načini na koje NLP model mogu primeniti na svoje karijere.

Radionicu je vodio Predrag Jovanović, sertifikovani NLP trener. On je objasnio da se veza između neuroloških procesa (neuro-), jezika (lingvističko) i obrazaca ponašanja stvara iskustvom (programiranje), ali da se ova veza može promeniti kako bismo postigli željene ciljeve. Naglasio je da NLP nije nauka, te da se ne može eksperimentalno ispitivati, ali da je do sada ovaj model pokazao sjajne rezultate u postavljanju i postizanju ciljeva, menjanju loših navika i poboljšanju komunikacije. Upravo su rezultati NLP modela ti koji su ovom modelu doneli veliku popularnost i široku rasprostranjenost.

Trener je objasnio da NLP predstavlja postavljanje ciljeva sa sledećim stavom: ,,Ako biste mogli da postignete sve što ste fizički u stanju da postignete, kako biste želeli da izgleda vaš život?” Istaknuto je da ono što je najvažnije nije KAKO da postignemo svoje ciljeve (mikrostrategija), već ŠTA su zapravo naši ciljevi (makrostrategija), i šta je ono što svakog dana činimo kako bismo se približili njihovom ostvarenju za jedan korak. Sagledavanje široke slika bila je još jedna tema radionice, uzimajući u obzir ne samo ono što je u vezi sa karijerom, već i porodičnim životom, lokaciji na kojoj želimo da živimo ili radimo, ličnim razvojem itd.

Vizualizacija je još jedan važan koncept koji je razmatran tokom radionice. Kako bi se praktično pokazale njene prednosti, učesnici su zamoljeni da urade vežbu vizuelizacije, koja je na kraju radionice dala impresivne rezultate.