Date: 08/07/2016

AmCham Media Brunch

Članovi AmCham Upravnog odbora i Izvršne kancelarije održali su tradicionalno druženje sa medijima u Klub književnika

U petak 08. jula članovi AmChma UO i Izvršne kancelarije ugostili su urednike i novinare ekonomskih rubrika vodećih srpskih medija na tradicionalnom godišnjem druženju. Zahvaljujući se na dosadašnjoj saradnji i izveštavanju, Vera Nikolić Dimić, Izvršni direktor AmCham-a je gostima predstavila članove UO-a i osvrnula se na dosadašnje aktivnosti u vezi sa radom asocijiacije.

U kratkom pozdravnom govoru, Zoran Petrović, Predsednik UO-a istakao je nekoliko prioriteta koji će biti u fokusu u 2016./2017. godini:
- Reforma Poreske uprave i unapređenje predvidivosti poreskih/neporeskih opterećenja za privredu
- Dalje smanjenje sive ekonomije kroz nastavak reforme inspekcijskog nadzora i unapređenje kapaciteta tužilaštva i sudstva
- Unapređenje efikasnosti zdravstvenog sistema kroz aktivno partnerstvo javnog i privatnog sektora
- Kreiranje finansijski održive i efikasne politike u oblasti životne sredine uz transparentniji finansijski namet privredi
- Efikasniji, brži i jednostavniji rad državne uprave sa manje troškova za državu, građane i privredu, kroz dalje unapređenje elektronske uprave

Druženje je nastavljeno u prijatnoj i neformalnoj atmosferi restorana Klub književnika.