Date: 05/04/2017

AmChamps: predavanja Upravljanje ciljnim javnostima i Sinergija tima

AmChampsovci su započeli dan prvim predavanjem na temu Upravljanje ciljnim javnostima koji je održao Stefan Lazarević iz NCR-a, a zatim je usledilo predavanje Sinergija tima sa Željkom Vujinovićem iz Microsofta.

Pre nego što je predstavio teorijske modele upravljanja, Lazarević je ukratko predstavio svoj profesionalni put - kako je iz državne službe prešao u veliku korporaciju, kao što je NCR. Kao glavne komponente teorijskih modela, naveo je političko, ekonomsko i kulturološko okruženje. Takođe, istakao je da u ciljne javnosti spadaju akcionari, mediji, NVO, partneri, Vlade država, a kao najvažniju ciljnu javnost, korisnike usluga i proizvoda, jer bez njih kompanija ne može da bude uspešna na tržištu. Za kraj, najveći fokus Lazarević je stavio na dobru prethodnu pripremu za sastanke i prikupljanje neophodnih informacija o kompaniji, tj. ciljnoj javnosti sa kojom komunicirate. „Koliko je nama bitna naša poslovna strategija, u toj meri moramo da pretpostavimo da je isto tako bitna poslovna strategija bilo kog našeg partnera. Tek sa tim znanjem možemo da ostvarimo ciljeve, tražeći područja u kojim se naše strategije presecaju.“

Tim i koliko upravo dobar timski rad čini suštinu samog posla je bila glavna tema drugog predavanja. Sinergija je ostvariva jedino ukoliko grupa ljudi ima jedan zajednički cilj i dele istu viziju. Vujinović je istakao da je neophodna hijerarhija u timu, kako bi se znalo ko šta radi, kao i da dobar lider mora biti uzor svojim kolegama. Vujinović smatra da motivacija novcem kratko traje. Uz preporuku da ako žele da budu uspešni moraju da preuzmu rizike i donesu ispravne odluke u pravo vreme, predavanje je prešlo u diskusiju. Nakon završetka izlaganja, učesnike je najviše interesovalo njegov prelazak iz IBM-a u Microsoft, šta je promenio po dolasku, kao i koje su to greške koje je pravio tokom svog profesionalnog puta.