Date: 14/11/2017

HR Forum: Primena gejmifikacija u HR-u

Najnoviji sastanak HR foruma bio je posvećen uvođenju gejmifikacije u sferu HR-a i njegovom predstavljanju, kao alternativnog pristupa učenju i savladavanju poslovnih veština, na primeru kompanije Philip Morris International.

Kao jedan od prvih velikih iskoraka, koje je kompanija Philip Morris International (PMI) napravila u otvaranju ka digitalizaciji predstavlja upravo uvođenje gejmifikacije u sferu HR-a i savladavanju coaching veština. Ivana Injac, Menadžerka za organizaciju i razvoj prodaje iz kompanije PMI, istakla je da je osnovni motiv za primenu gejmifikacije bio, sa jedne strane uvođenje coaching kulture u veliku organizaciju, kakva je kompanija PMI, a sa druge strane, želja da se svakom zaposlenom pristupi i posveti na istovetan i temeljan način. Upravo, uz pomoć gejmifikacije zaposleni mogu da na interaktivni način nauče i usvoje osnovne principe coaching-a.

Gejmifikacija, kao učenje kroz igru, podrazumeva postojanje različitih zadataka i scenarija, koji zaposleni moraju da reše kako bi sakupili bodove, te brzu povratnu informaciju o ishodu svog rezultata. Tako je, kao rezultat saradnje PMI sa studentima Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, nastala kompanijska igrica Coachonaut, zamišljena kao putovanje kroz galaksiju i prelazak sa planete na planetu.

Koncept same igrice podeljen je u dva dela, pri čemu prvi deo predstavlja učenje o coachingu. Svaki zaposleni uz prethodni odabir svog imaginarnog vizuelnog identiteta, prolazi kroz lekcije i vežbe te tako sakuplja bodove, neophodne za prelazak na drugi nivo. U drugom nivou, zaposleni ima priliku da naučeno primeni i vežba u različitim situacijama, pri čemu postoje šest različitih i realnih situacija. Na taj način, ova igrica predstavlja simbiozu klasičnog treninga u učionicama i online treninga. Iako je inicijalna ideja bila da ova igrica bude omogućena samo menadžerima i vođama timova, ciljna grupa je proširena, tako da i oni koji se nalaze na početnickim pozicijama mogu uz pomoć igrice učiti i vežbati coaching veštine.

Korisničko iskustvo zaposlenih u PMI, koji su već prošli kroz igricu, je izuzetno pozitivno, jer vrednuju ovakav alternativan pristup učenju kao izuzetno uspešan, a kao najpozitivnije strane igrice izdvajaju se upotrebljivost i pristupačnost aplikacije,postojanje priče, postojanje opcija da se sačuvaju beleške, brza povratna informacija i sl.