Date: 28/11/2017

Održana konferencija "Javno-privatni dijalog za olakšanje spoljne trgovine"

U saradnji sa USAID REG projektom, Američka privredna komora u Srbiji je organizovala konferenciju na temu „Javno-privatni dijalog za olakšanje spoljne trgovine“, na kojoj je, između ostalog, istaknut značaj osnivanja Nacionalnog koordinacionog tela za olakšanje spoljne trgovine, te ostala pitanja iz oblasti spoljne trgovine.

Uz brojne prisutne predstavnike AmCham kompanija članica, relevantnih državnih institucija, Ambasade SAD-a u Srbiji i USAID-a održana je godišnja konferencija posvećena oblasti spoljne trgovine. Pored značaja uspostavljanja Nacionalnog koordinacionog tela za olakšanje spoljne trgovine, jedno od ključnih pitanja, istaknuto na skupu, tiče se identifikacije i rešavanja prepreka na putu ka efikasnijim uvozno-izvoznim procedurama koje vode intenzivnijem ekonomskom rastu.

U svom uvodnom govoru, Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar za trgovinu, turizam i telekomunikacije, istakao je da je potrebno uložiti dodatni napor u dalji razvoj uvoza i izvoza Republike Srbije i uklanjanju carinskih i necarisnkih barijera. Ministar Ljajić je ovom prilikom zahvalio Američkoj privrednoj komori na pruženoj podršci u osnivanju Nacionalnog koordinacionog tela za olakšanje spoljne trgovine.

Naglašavajući značaj osnivanja, Jelena Pavlović, prva potpredsednica Upravnog odbora AmCham-a, pozvala je i ostala poslovna udruženja da se uključe u rad ovog tela i daju svoj doprinos pojednostavljenju spoljno trgovinskih procedura. „Verujemo da će rad Koordinacionog tela dovesti do stvaranja ujednačenih, transparentnih i ravnomerno implementiranih procedura sa ciljem poboljšanja efikasnosti, uz očuvanje legitimnih regulatornih ciljeva“, izjavila je Jelena.

Ambasador SAD u Srbiji, Kajl Skat, istakao je da osnivanje Nacionalnog koordinacionog tela za olakšanje spoljne trgovine predstavlja važnu prekretnicu za Srbiju i njenu lidersku ulogu u regionu, te da će ovaj korak približiti Srbiju članstvu u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, kao i njenom pridruživanju Evropskoj uniji.

AmCham-ov Odbor za olakšavanje spoljnje trgovine u kome učestvuje preko 50 kompanija iz različitih industrija već dve godine asistira Vladi Republike Srbije u racionalizaciji procedura i upravljanju protokom robe preko nacionalnih granica. Rezultat ovog predanog rada, i konstruktivne saradnje sa ministarstvom trgovine, ministarstvom finansija i Upravom Carina, je i formiranje Koordinacionog tela, koje predstavlja efikasni mehanizam koordinacije između javnog i privatnog sektora i doprinosi ubrzanju međunarodne trgovine i smanjenju troškova u spoljnotrgovinskom prometu.

Adekvatna kontrola kvaliteta i bezbednost proizvoda koji se stavljaju u promet bez nepotrebnih procedura, a koje će omogućiti nesmetanu trgovinu, predstavljaju jedan od budućih izazova Nacionalnog koordinacionog tela za olakšanje trgovine. Potrebne su tehničke, organizacione i druge mere da bi se adekvatno izašlo u susret ovim pitanjima, dok je unapređenje kapaciteta državnih organa za ova i druga pitanja od velikog značaja.

Nakon uvodnih obraćanja, održana su dva panela koja se tiču uklanjanja necarinskih barijera kroz novoosnovano Nacionalno koordinaciono telo za olakšanje spoljne trgovine i uklanjanja necarinskih barijera u kontekstu CEFTA sporazuma i drugih regionalnih inicijativa.