Date: 07/06/2018

Poslovni doručak sa direktorkom Poreske uprave Draganom Marković

Preko 100 gostiju, predstavnika Amcham kompanija članica diskutovalo je sa direktorkom Poreske uprave Draganom Marković, o transparentnosti i predvidivosti u tumačenju poreskih propisa, analizi rizika, efikasnosti i pravcima reforme Poreske uprave, kao i o borbi protiv sive ekonomije.

U uvodnom govoru predsednica AmCham-a Jelena Pavlović izjavila je da su predvidivost poreskih propisa i njihova dosledna primena apsolutni prioriteti za AmCham kompanije članice pri odlučivanju o novim investicijama. Takođe je istakla da je Poreska uprava u prethodnom periodu značajno pojednostavila podnošenje poreskih prijava i učinila velike napore u borbi protiv sive ekonomije. Dodale je da poslovna zajednica očekuje od aktuelne transformacije Poreske uprave da unapredi metodologije rada, posebno u delu analize rizika, čime će popraviti predvidivost i ujednačiti primena poreskih propisa.

Panel diskusiju sa direktorkom Marković, moderirali su predsedavajući AmCham odbora za finansije i poreze, Slavko Carić i potpredsedavajuća Odbora Tatjana Unguran.

Članovi su se upoznali sa mogućnošću da se poreskim obveznicima omogući da na nivou Republike imaju uvid u celokupno stanje svih javnih prihoda (npr. pozivom na PIB poreskog obveznika), kao i o internoj proceduri ujednačenog postupanja inspektora u poreskoj kontroli. Takođe, diskutovano je o modelu utvrđivanja iznosa neplaćenih poreza u praksi, a koji je vezan za pravilo uvedeno poslednjim izmenama Zakona o poreskom postupku da se povraćaj PDV-a umanjuje za iznos neplaćenih poreza po drugom osnovu.