Date: 13/06/2018

Radni doručak sa Upravom carina

Na radnom doručku sa Upravom carina, održanom u organizaciji AmCham-a i USAID REG Projekta, prisutni su imali priliku da se upoznaju sa delokrugom Nacionalnog koordinacionog tela za olakšanje trgovine, kao i sa sticanjem statusa Ovlašćenog privrednog subjekta (OPS).

Na inicijativu poslovne zajednice i AmCham-a, Nacionalno koordinaciono telo za olakšanje trgovine je osnovano u cilju zajedničkog rešavanja problema u procesu spoljnotrgovinskog poslovanja javnog i privatnog sektora. Tatjana Dinkić, iz sekretarijata Nacionalog koordinacionog tela za olakšanje trgovine, istakla je da je samim osnivanjem ovog tela olakšana međunarodna trgovina, ispunjavanje međunarodnih obaveza, kao i koordinacija ostalih ministarstava i organizacija koje učestvuju u ovom procesu.

Tatjana je naglasila da će rad ovog tela biti proaktivan i zasnovan na akcionim planovima i radu stručnih grupa. Radi efikasnijeg funkcionisanja, u okviru Nacionalnog koordinacionog tela za olakšanje trgovine osnovane su četiri radne grupe:

1) Za poljoprivredu, sanitarne i fitosanitarne mere
2) Za tehničke barijere u trgovini
3) Za carinski sistem
4) Za implementaciju mera za olakšanje trgovine iz međunarodnih i regionalnih trgovinskih sporazuma

Snežana Karanović, pomoćnica direktora Sektora za carinske poslove, iz Uprave carina, istakla je da je osnovni cilj uvođenja statusa Ovlašćenog privrednog subjekta prepoznavanje potencijalnih pitanja, kao i traženje rešenja za unapređenje carinskih procedura, kako bi poslovna zajednica poslovala efikasnije i sa manjim troškovima.

Vladimir Ilić, samostalni savetnik u Odseku za pojednostavljenje carinske procedure Uprave carina, detaljnije je pojasnio proceduru sticanja statusa Ovlašćenog privrednog subjekta(OPS). Istakavši da je OPS status, a ne pojednostavljenje postupka, rekao je da je Ovlašćeni privredni subjekat, onaj subjekat koji je uključen u promet robe i koji je za to dobio odobrenje nacionalne carinske administracije. On se definiše kao privredni subjekt kome je odobren status pouzdanog partnera, jer ispunjava specifične kriterijume.


Nakon prezentacije, učesnici su imali priliku da u intenzivnoj sesiji pitanja i odgovora, koju je moderirala Brankica Obućina, iz USAID REG Projekta, sa predstavnicima Uprave carina, saznaju dodatne detalje o uslovima, rokovima i prednostima ovog statusa.

Predstavnici kompanija članica se u svakom trenutku mogu obratiti AmCham-u, u svrhu rešavanja svih problema na koje nailaze u spoljnotrgovinskom prometu. Nadležna radna grupa AmCham-a je Odbor za olakšavanje spoljne trgovine.

Za rad u stručnim grupama možete se prijaviti Ani Milić milic@amcham.rs i Amaliji Pavić pavic@amcham.rs .