Date: 04/09/2018

Poslovni doručak sa ministrom finansija - Sinišom Malim

Na poslovnom doručku sa ministrom finansija, Sinišom Malim, predstavnici AmCham kompanija članica diskutovali su o napretku u oblasti javnih finansija, reformama parafiskalnih nameta i povećanju predvidivosti poreskih propisa.

Jelena Pavlović, predsednica Američke privredne komore, otvorila je događaj i istakla da su članice AmCham-a pohvalile Ministarstvo finansija za stabilizaciju javnih finansija, smanjenje javnog duga i očuvanje stabilnosti budžeta. Takođe je dodala da poslovno okruženje treba poboljšati uređenjem parafiskalnih nameta, javnih nabavki, relaksiranjem deviznih propisa i sistemskom reformom Poreske uprave.

Siniša Mali je izjavio da će prioriteti Ministarstva u narednom periodu biti transformacija i modernizacija Poreske uprave, kao i donošenje paketa stimulativnih mera, koji će podstaći dalji rast privrede. Budući da najnoviji revidirani podaci govore da je rast BDP-a u prvih šest meseci ove godine 4,9 odsto, ministar smatra da je važno održati finansijsku stabilnost, u cilju daljeg privrednog rasta.

„Napori AmCham-a su usmereni već 5 godina na reformu parafiskalnih nameta i otvaranje javne rasprave na nacrt Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji ima za cilj da katalogizuje sve naknade, ukine parafiskalne namete, precizira metodologiju određivanja iznosa i tako uvede predvidivost privredi u vezi sa ovim nametima.“ – zaključila je predsednica AmCham-a.

Prema istraživanju AmCham-a o poslovnoj klimi i poverenju investitora, ključni izazovi u poslovanju kompanija članica su, pored parafiskalnih nameta i sistemske reforme oblasti javnih nabavki, predvidivost izmene poreskih propisa.