Date: 06/06/2019

Okrugli sto o praksi javnih beležnika prilikom primene regulative u oblasti nepokretnosti

Predstavnici Javnobeležnicke komore i advokatskih kancelarija i kompanija iz članstva AmCham-a, prisustvovali su 06. juna 2019. godine okruglom stolu o praksi javnih beležnika u primeni regulative u oblasti nepokretnosti, koji je organizovan od strane AmCham odbora za nepokretnosti.

„Potreba uspostavljanja otvorenog dijaloga između privrede i nosilaca javnobeležničke funkcije, potvrđena je kao jedan od prioriteta AmCham-ovog odbora za nepokretnosti u 2019. godini, imajući u vidu važnu ulogu koja je u postojećem imovinsko-pravnom okviru dodeljena javnim beležnicima“, istakao je u uvodnom obraćanju Marko Jović, član AmCham upravnog odbora i rukovodilac opštih poslova u kompaniji VIP Mobile.

Ispred Javnobeležničke komore, na okruglom stolu učestvovali su javni beležnici Sava Dedajić i Aleksandar Mrkaljević, članovi izvršnog odbora Javnobeležničke komore, koji su dali odgovore na mnogobrojna pitanja postavljena od strane članova Američke privredne komore, a koja su se ticala različite prakse i tumačenja pozitivnih pravnih propisa u oblasti nepokretnosti od strane javnih beležnika.

Moderatori diskusije bile su Svetlana Vukelić iz Apatinske pivare, istovremeno potpredsednica AmCham odbora za nepokretnosti i Ksenija Golubović iz advokatske kancelarije Živković Samardžić. One su istakle da je cilj okruglog stola razjašnjenja onih pravnih pitanja koja su u prošlosti često nailazila na različita tumačenja u praksi, a sve sa ciljem uspostavljanja veće predvidivosti za kompanije koje žele u potpunosti da postupaju u skladu sa propisima.
Okruglim stolom otvorena je aktivna saradnja sa Javnobeležničkom komorom, kao prva u nizu ekspertskih diskusija koje će AmCham organizovati sa javnim beležnicima u narednom periodu.