Date: 07/06/2019

Dan bezbednosti hrane – za bolju bezbednost hrane neophodna saradnja države i privrede

AmCham je aktivno podržao prvu proslavu svetskog dana bezbednosti hrane u Srbiji, koju je obeležilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa USAID-ovim Projektom saradnje za razvoj, ukazujući na važnost saradnje velikih kompanija sa malima, ali i privrede i inspekcijskih službi u cilju podizanja bezbednosti hrane.

Na događaju koji je privukao preko 100 predstavnika kompanija i inspekcija naglašeno je da je izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane povećana odgovornost svih učesnika u lancu proizvodnje i prometa hrane, a jasnije je definisana nadležnost Nacionalne referentne laboratorije. Fokus dalje reforme inspekcijskog nadzora prebacuje se na analizu rizika u svim inspekcijama, kako bi one mogle da svoje ograničene kapacitete usmere tamo gde su najveći rizici. Najavljeno je i zapošljavanje dodatnih kadrova u poljoprivrednoj inspekciji, kao i u drugim inspekcijama koje su prema funkcionalnoj analizi označene kao neophodne za popunjavanje kadrova.

Zamenica direktora AmCham-a, Amalija Pavić moderirala je privredni panel na kome su svoje najbolje prakse u domenu bezbednosti hrane podelile članice AmChama PepsiCo, Delhaize i Nestle. Diskusija na panelu je pokazala najbolje prakse ovih multinacionalnih kompanija u domenu bezbednosti hrane, sledljivosti poizvoda, analizi rizika iz lanca dobavljača, ali i predostrožnost na nove rizike. Kompanije su takođe govorile o neophodnim standardima koje lokalni dobavljači moraju ispuniti da bi bili uključeni u lanac vrednosti multinacionalnih kompanija, ali i njihovim naporima da im te standarde približe i učine ih tako ne samo delom svog dobavljačkog lanca, već i konkurentnim izvoznicima na strana tržišta. U domenu saradnje sa inspekcijama naglašeno je da njihov fokus mora biti na analizi rizika i da u tom domenu podaci kojima raspolažu velike kompanije mogu biti dobar resurs koji bi trebalo naći načina iskoristiti.