Date: 12/06/2019

Okrugli sto o sudskoj praksi u oblasti izvršenja

Okrugli sto o sudskoj praksi u oblasti izvršenja predstavlja nastavak saradnje AmCham-a sa Ministarstvom pravde i predstavnicima pravosuđa u okviru serije diskusija o unapređenju pravosuđe, a na osnovu rezultata godišnjeg istraživanja AmCham-a o poverenju i zadovoljstvu investitora.

Na okruglom stolu učestvovali su  Jelena Deretić pomoćnica ministara pravde , Nikola Bodiroga, vanredni profesor na Pravnom fakultet Univerziteta u Beogradu, Mladen Nikolić sudija Privrednog apelacionog suda , Nikola Stošić sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, Tatjana Matković i Predrag Trifunović, sudije Vrhovnog  kasacionog suda, i Vladimir Vesović iz Raiffeisen banke, predsedavajući  AmCham odbora za poslovno i privredno pravo, kao moderator ove diskusije.

Predstavnici AmCham kompanija članica izneli su gledišta i probleme sa kojima se svakodnevno susreću u praksi, a koja se tiče oblasti izvršenja. Najviše se raspravljalo o prigovoru i žalbi na rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, prigovoru trećeg lica , promeni založnog dužnika pre pokretanja izvršnog postupka, mogućnosti izvršenja na drugim stvarima izvršnog dužnika, pravo preče kupovine nepokretnosti, mogućnosti izvršenja na udelu fizičkog lica ili pravnog lica, momenat sticanja prava svojine na stvari kupljenoj u izvršnom postupku, kao i mogućnosti prigovora kompenzacije u izvršnom postupku.

Nastavak saradnje i dijaloga privrede i pravosuđe planira se za jesen 2019. , a teme su: stečajno i poresko pravo, imovinsko- pravni odnosi, nelegalna trgovina i zaštita prava intelektualne svojine, kao i parnični postupak.