Date: 27/08/2019

CMS podržava ekspanziju OTP banke

Ekspanzija mađarske OTP banke nastavlja se velikom brzinom kao i njena dugogodišnja saradnja sa najvećom evropskom advokatskom kancelarijom.

Još jednom CMS savetovao je o preuzimanju u jugoistočnoj Evropi. Pod uslovom odobrenja regulatornih tela, Crnogorska komercijalna banka (CKB), filijala najveće mađarske banke - OTP, treba da stekne 90.56% akcija u Societe Generale Bank Montenegro (SGM).
Nakon preuzimanja u Srbiji, Bugarskoj, Albaniji, Hrvatskoj, Moldaviji i Sloveniji u poslednjih nekoliko godina, koje je CMS podržao, OTP se ponovo oslanjao na sveobuhvatne pravne savete koje pruža CMS.
"U poređenju sa prethodnim akvizicijama, ova transakcija uključuje dve listirane kompanije", objašnjava Milica Popović, lokalni partner CMS-a Reich-Rohrvig Hainz u Crnoj Gori i stručnjak za korporativno, bankarsko i finansijsko pravo. "Zbog činjenice da će spajanje najveće crnogorske banke (CKB) sa četvrtom najvećom bankom (SGM) značajno promeniti položaj i konkurentsku situaciju na domaćem tržištu, prekogranični pravni saveti o regulatornim pitanjima i odobrenju koncentracije takođe su bili od izuzetnog značaja", dodaje Popović.
CMS je formirao tim od 12 članova koji je pomogao pri preuzimanju u Crnoj Gori.
Preuzimanje je dogovoreno početkom jula uz cenu od 35,6 miliona evra. Polazeći od detaljne prane analize, CMS je takođe radio i na izradi transakcione dokumentacije i učestvovao na pregovorima, prateći čitav proces radi obezbeđivanja poštovanja svih potrebnih regulatornih zahteva i nadgledajući zatvaranje transakcije.
Pored dva vodeća partnera Milice Popović i Marije Tešić, tim CMS-a na transakciji su činili još i: Radovanović Raško (partner), Anja Tasić (advokat), Ksenija Ivetić Marlović (advokat), Marija Marošan (advokat- advokat), Tamara Samardžija (advokat), Ksenija Boreta (advokat), Jovana Bingulac (advokat), Nebojša Pejin (advokat), Nenad Kovačević (advokat) i Mina Radonjić (saradnik).