Date: 23/09/2019

Okrugli sto o sudskoj praksi u oblasti stečaja

Okrugli sto o sudskoj praksi u oblasti stečaja je održan 23. septembra i predstavlja nastavak saradnje AmCham-a sa Ministarstvom pravde i predstavnicima pravosuđa u okviru serije diskusija koje imaju za cilj davanje odgovora na neka od spornih pravnih pitanja.

Na okruglom stolu učestvovali su Tatjana Matković sudija Vrhovnog  kasacionog suda, Jasminka Obućina predsednica Privrednog apelacionog suda i Jovan Jovanović predsednik Privrednog suda u Beogradu. Moderatori ove diskusije su bili Vladimir Vesović iz Raiffeisen banke , predsedavajući  AmCham Odbora za poslovno i privredno pravo i Nataša Lalović Marić, iz Wolf thiess-a, članica Odbora.

U prvom delu diskusije predstavnici pravosuđa su davali odgovore na pitanja o tome kako unaprediti efikasnost pravosudnog sistema i koji su to neophodni koraci koji bi vodili većoj ujednačenosti sudske prakse. Aktuelna  tema je takođe bila i potreba za specijalizacijom sudija i sudijskih veća.

U daljem nastavku diskusije, predstavnici kompanija članica AmCham-a su imali priliku da postavljaju konkretna pitanja vezana za samu oblast stečaja i stečajnog postupka. Teme o kojima se najviše diskutovalo odnosile su se na povezana lica u stečajnom postupku i momenat utvrđivanja njihove povezanosti, kao i na sastav Odbora poverilaca i Skupštine poverilaca subjekta u stečaju. Učesnici su takođe izrazili veliku zainteresovanost za Unapred pripremljeni plan reorganizacije.

Zaključci i predlozi do kojih su zajednički došli predstavnici pravosuđa i kompanija članicama AmCham-a biće predstavljeni Ministarstvu pravde na kraju godine, kao rezultat zajedničkih napora usmerenih ka unapređenju poslovne klime kroz efikasan pravosudni sistem.