Date: 25/09/2019

Hr Happy Hours: Borba moći na tržištu rada

Prva HR Happy Hours sesija na temu „Borba moći na tržištu rada“ u organizaciji kompanije ManpowerGroup, protekla je u atmosferi otvorene i transparentne diskusije i donela vredne rezultate.

Šta najpoželjnije kompanije nude da ih radnici ocenjuju kao najbolje poslodavce, kako se boriti sa nedostatkom radne snage i koje su najtraženije veštine kod kandidata – neke su od tema koje su se našle u fokusu ove radionice, u koje nas je uveo Nemanja Nikolić, Business Development Manager, upoznajući nas sa problemima na tržištu rada u svetu i potencijalnim rešenjima.

Kao najbolji poslodavci izdvajaju se oni koje su zaposleni ocenili kao fleksibilne i koji vode brigu o zadovoljstvu radnika. Istraživanja pokazuju da su zaposlenima od novčanog faktora veći motivatori osećanja da su priznati i cenjeni na radnom mestu. Za uspostavljanje balansa potreba između zaposlenog i poslodavca preporučuje se negovanje korporativne kulture koja stimuliše priznanja i reputaciju zaposlenih - strategije uvođenja fleksibilnog radnog vremena, dodatnih dana godišnjeg odmora, kao i različitih vidova nenovčanih nagrada.

Slađana Erić, Professional Placement Manager, nas je upoznala sa HR trendovima na lokalnom tržištu kao što su: 1) kontinuiran dolazak internacionalnih kompanija koje sa sobom donose i specifične kulture i načine rada; 2) profilisanje novih pozicija na tržištu rada; 3) novi zahtevi kandidata; 4) fleksibilno radno vreme; 5) migracija radne snage iz regiona u razvijene zemlje: 6) digitalizacija poslovanja HR-a.

Naglašen je i značaj iskustva kandidata (eng. Candidate experience) u procesu zapošljavanja i ocenjeno je da su kandidati koji su imali pozitivno iskustvo tokom procesa selekcije skloni da se ponovo prijave na otvorene pozicije kod istog poslodavca i preporuče ga.

U poslednjem delu radionice, Nikolina Janković, Solutions-Delivery Team Lead, upoznala nas je sa izazovima i diskriminacijom na lokalnom tržištu rada i načinima kako ih prevazići. Deficit kompetentne radne snage i neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama privrede predstavljaju najveće izazove našeg tržišta, a poslodavcima se savetuje da ovaj problem probaju da reše ponudom uslova iznad tržišnih za najbolje kandidate i investicijom u mlade potencijale i njihov razvoj.

Ovo je bila prvo u nizu HR Happy Hours tromesečnih okupljanja između HR i Startup zajednice radi razmene iskustava i prilagođavanja poslova novim trendovima. Inicijativa je potekla od AmCham HR Foruma koji radi na osnaživanju HR profesionalaca i ulaže u profesionalni razvoj lidera svojih kompanija članica.