Date: 29/10/2019

Okrugli sto u sudskoj praksi u oblasti imovinsko-pravnih odnosa

Predstavnici više od 30 kompanija članica AmCham-a okupili su se na Okruglom stolu o sudskoj praksi u oblasti imovinsko-pravnih odnosa, koji je održan 29. oktobra 2019. godine kao nastavak saradnje između pravosuđa, Ministarstva pravde i AmCham-a.

Na okruglom stolu učestvovali su Radojka Marinković, sudija Upravnog Suda, Branka Dražić, sudija Apelacionog suda u Beogradu i Senka Radević Sarić, sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu, dok je moderator bio Bojan Kaličanin iz kompanije “Delta Holding“, predsednik Odbora za nepokretnosti AmCham-a.

Predstavnice pravosuđa su u uvodnom delu iznele stavove o aktivnostima koje bi se mogle preduzeti kako bi sudska praksa bila ujednačenija, a pravosudni sistem efikasniji, kao i razmišljanja o tome u kojoj meri bi specijalizacija sudija doprinela boljem kvalitetu suđenja i sudskih odluka.

Pitanja o kojima se najviše diskutovalo odnosila su se na praktičan domašaj načela pouzdanja u katastarske evidencije, trenutak privođenja zemljišta nameni i značaj i formu saglasnosti supružnika prilikom raspolaganja zajedničkom imovinom. Predmet razgovora bile su i druge nedoumice iz prakse vezane za svojinsko-pravne odnose na nepokretnostima, kao i potreba daljeg usklađivanja pravnog okvira kako bi se određena sporna pitanja rešila na sistemski način.

Zaključci sa okruglih stolova će na kraju godine biti predstavljeni javnosti, kao predlog privrede za poboljšanje poslovnog okruženja kroz unapređenje efikasnosti pravosuđa u Srbiji.