Date: 12/11/2019

Okrugli sto o sudskoj praksi u poreskoj oblasti

Dana 12. novembra 2019. godine u prostorijama AmCham-a održan je Okrugli sto o sudskoj praksi u oblasti poreskog postupka i poreske administracije, sa ciljem pronalaženja odgovora na pitanja koja izazivaju nedoumice privrede i formulisanja predloga za unapređenje efikasnosti pravosuđa.

Na okruglom stolu učestvovali su Zdravka Đurđević, sudija Apelacionog suda u Beogradu, Ivan Marković, zamenik javnog tužioca iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde, dok su moderatori bili Biljana Bujić, članica Upravnog odbora AmCham-a iz kompanije “KPMG“, i Tanja Unguran, potpredsednica Odbora za finansije i poreze AmCham-a iz advokatske kancelarije ”Mihaj, Ilić & Milanović”.

Na Okruglom stolu razgovaralo se o relevantnosti ujednačavanja i sistematizacije sudske prakse, što bi u znatnoj meri olakšalo rad sudova, smanjilo troškove postupka i nepredvidivost u vezi sa primenom propisa. Istovremeno je ukazano i na značaj i potrebu sprovođenja edukacije sudija u poreskoj materiji.

Učesnici panela takođe su diskutovali o sudskoj i tužilačkoj praksi u vezi sa krivičnim gonjenjem za krivično delo poreske utaje, kao i otklanjanju dilema prilikom utvrđivanja da li ovo delo postoji i koje lice se može pojaviti kao njegov izvršilac. Predstavnici kompanija članica AmCham-a imali su priliku da dobiju odgovore i na druga pitanja u poreskoj oblasti, kao što je domašaj načela fakticiteta iz poreskog postupka u sudskim postupcima.

U saradnji sa Ministarstvom pravde, zaključci sa Okruglog stola biće prezentirani na kraju godine javnosti, radi unapređenja efikasnosti pravosudnog sistema, što će nesumnjivo doprineti i poboljšanju poslovnog okruženja u Srbiji.