Date: 30/04/2020

Zaštita podataka o ličnosti u doba Covid-19

Preko 100 članova AmCham zajednice prisustvovalo je panel diskusiji na temu zaštite podataka o ličnosti u doba Covid-19.

Gostujući govornici, Milan Marinović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara u kancelariji Poverenika i Đorđe Krivokapić, osnivač SHARE fondacije, složili su se da je tema zaštite podataka o ličnosti veoma aktuelna u doba Covid-19, pogotovo imajući u vidu da je reč o tek nedavno regulisanoj temi, kako u Srbiji, tako i u EU, i podelili su sa učesnicima korisne informacije o pitanju obrade i zaštite podataka o ličnosti, imajući u vidu vanredne okolnosti.

Diskusija je počela definisanjem opštih smernica koje poslodavci treba da prate kada je reč o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti. S obzirom na to da se podaci o zdravlju, kao posebna vrsta podataka o ličnosti, mogu obrađivati samo pod određenim uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, adresirano je pitanje da li i u kojoj meri poslodavci imaju mogućnost da prikupljaju i obrađuju zdravstvene podatke u svrhu prevencije i zaštite od bolesti, kao i pitanje pravnih osnova poslodavci mogu da obrađuju navedene vrste podataka. Zaključak svih učesnika bio je da poslodavci mogu da obrađuju zdravstvene i druge podatke zaposlenih u cilju prevencije, ali uz strogo poštovanje načela srazmernosti i minimizacije podataka, kao i u skladu sa merama zaštite koje bi trebalo da propiše država.

Kada je reč o tehnološkim rešenjima koja podrazumevaju masovni nadzor građana u cilju zaštite javnog zdravlja stanovništva, istaknuto je da raste zabrinutost da bi nakon završetka pandemije prikupljeni podaci mogli da budu zloupotrebljeni, kao i da bi se društva mogla navići na intenzivniji nadzor i intruzivne mere, te ih prihvatiti kao novi standard života.  Učesnici su se složili da bi uvođenje bilo kog oblika masovnog nadzora moralo da bude u skladu sa principima evropskog i domaćeg pravnog okvira, prethodno izvršenim procenama uticaja, javnom diskusijom i širokim društvenim konsenzusom oko toga.

Posmatrajući sa aspekta budućnosti, razgovaralo se i o delimičnim restrikcijama kretanja na osnovu „pasoša imuniteta“ i testiranju na graničnim prelazima na makro nivou, kao i o organizaciji rada i mobilnosti.

Učesnici su imali priliku da čuju nešto više i o privatnosti korisnika online komunikacijskih alata (Teams, WebEx, Zoom), koji su u izvesnoj meri nametnuti vanrednom situacijom, uz uporedne podatke o politikama ovih aplikacija kada je reč o bezbednosti.

Događaj je moderirao Miloš Stojković, član AmCham odbora za digitalnu ekonomiju. 

Pogledajte snimak celog događaja klikom na ovaj link.