Date: 13/05/2020

Empatija - kako ostvariti brzu i bolju povezanost sa ljudima

Članovi AmCham zajednice prisustvovali su onlajn seminaru na temu empatije i osobina koje nas čine ljudima

Dr Nikolaos Dimitriadis, direktor kompanije Trizma Neuro i regionalni direktor Univerziteta Šefild uveo je učesnike u temu objasnivši značaj empatije, a naročito u uslovima krize. Sa aspekta ljudske evolucije, mozak je napredovao kroz krizne situacije, jer svaka kriza stavlja u prvi plan potrebu za empatijom. Uz osvrt na razvoj ljudske vrste, Dr Dimitriadis je nastojao da pruži odgovor na centralno pitanje današnjeg seminara – šta je to što nas čini ljudima?

Ukoliko je superiornost pri obavljanju kognitivno-analitičkih funkcija glavna karakteristika čoveka kao vrste, postavlja se pitanje razlike između čoveka i mašine. Uz video primere pojedinih psiholoških eksperimenata, Dr Dimitriadis je pojasnio učesnicima da ni kapacitet radne memorije kod ljudi nije nužno veći nego kod primata. Takođe, prikazani su i nalazi eksperimenta u kojem uvežbani golub bolje prepoznaje radove poznatih umetnika nego studenti umetnosti sa prestižnih univerziteta, što ukazuje na činjenicu da ni perspektiva i poimanje stvari i stvarnosti nisu niti jedinstvene, niti najrazvijenije kod ljudi.

Kapacitet ljudskog mozga za dublje poimanje problema, uključujući u kontekst(e) u kojima se drugi ljudi nalaze i mogućnost raspoznavanja emocija, kao i scenarija, nešto je što nijedna mašina (za sada) ne može da zameni. Ono što ljude odvaja kao vrstu i čini je superiornom u odnosu na druge životinje, od daleke istorije pa do danas, jeste sposobnost za saradnju i rad u timu. „Svest, argumentacija i logika služe da se omogući zajedničko delovanje kako bi se učinile stvari koje su za pojedinca nemoguće“, istakao je Dr Dimitriadis.

Učesnici seminara su zajedno uradili kratak test nivoa empatije analiziravši ilustracije-fotografije koje su sadržale samo poglede ljudi.

Dr Dimitriadis je objasnio kako u poslovnom okruženju funkcionišu tri tipa empatije:

•Kognitivnu empatiju, koju karakteriše stavljanje u perspektivu druge osobe i posmatranje situacija iz tuđeg ugla
•Emocionalnu empatiju koja uključuje direktno saosećanje emocija koje oseća druga osoba
•Bihejvioralnu empatiju, koja, gotovo automatski, navodi pojedinca da pomogne drugome ili drugima

„Ophodite se ljudima onako kako biste voleli da se oni ophode prema vama je potpuno pogrešan pristup“, istakao je Dr Dimitriadis i zaključio: „ophodite se prema ljudima onako kako oni žele da se prema njima ophodite“.