Date: 15/06/2020

Efikasnost rada od kuće u doba COVID-19

U organizaciji AmCham HR Foruma održan online brifing na temu rada od kuće, efikasnosti, timskom radu ii promenama koje su podstaknute novim okolnostima

Panelisti Gordana Brašić, predsednica i direktorka ljudskih resursa kompanije Henkel, Vojislav Lazarević, predsednik Izvršnog odbora Addiko Banke i Darko Popović, član Izvršnog odbora Banca Intesa otvorili su diskusiju kratkim osvrtom na dosadašnje iskustvo i pružili generalnu ocenu efikasnosti, uz akcenat na dobre i loše strane rada od kuće i izazove koje ovakav tip rada donosi.

Henkel, kao proizvodno preduzeće, kao i Addiko Banka i Banca Intesa primeri su kompanija koje su u uslovima pandemije imale važnu ulogu za celokupno stanovništvo i privredu (tzv. strateške kompanije) pa su kao takve bile u obavezi na brz odgovor i prilagođavanje u organizacionom smislu, kako bi očuvale kvalitet poslovanja i odgovorile na tražnju. Rad od kuće nije doneo pad produktivnosti u radu, štaviše, istaknute su i eventualne mogućnosti uštede na duži rok, kao što su ušteda vremena radnika prilikom dolaska i odlaska na posao i ušteda prilikom plaćanja rente za poslovni prostor.

Panelisti su takođe izneli stavove o tome da li permanentni rad od kuće mogao da bude trajna opcija za neka radna mesta i zaključili da će zbog novonastalih okolnosti rad od kuće postati učestaliji nego što je to bio do sada, ali da bi zaposleni trebalo da imaju mogućnost da provode vreme sa kolegama na poslu, a zbog korporativne kulture, građenja timskog duha i angažovanja i uvođenja u posao novih kolega, U tom smislu staknut je značaj tima, komunikacije i vođstva, kao nekih od faktora koji opredeljuju i efikasnost u poslu pa je i česta socijalna interakcija zaposlenih okarakterisana kao ključna.

Imajući u vidu probleme pri rukovođenju, praćenju vi oceni rada od kuće, kao i izazove u održavanju discipline i komunikaciji, kao i izvesno distanciranje tima, kao jedan od najvećih izazova masovnog rada od kuće identifikovana je motivacija pojedinačnih zaposlenih. Da li zaposleni ima neki problem, da li je u mogućnosti da se fokusira, da li mu je potrebna pomoć – neka su od pitanja na koje je teško doći do odgovora u uslovima odsustva društvene interakcije. Zaključeno je da je neophodno pronaći balans između tradicionalnog načina rada i rada od kuće.

Posebna pažnja je posvećena i individualnim članovima kolektiva, a sa aspekta definisanja granica između poslovnog i privatnog vremena. Naročito za vreme krize, kompanije su bili svedoci prekomernog rada članova kolektiva. Neophodno je jasno definisanje granica i uslova u kojima će pojedinci raditi, a kao ključna stvar istaknuta je fleksibilnost na individualnom nivou.

Bilo je reči i o uključivanju novih članova u kolektiv, naročito mladih kolega i pripravnika. S obzirom na to da se od mladih i očekuje izvesna doza drskosti tj. disruptivnosti i u pozitivnom smislu, naročito je izazovno izvući maksimum u uslovima rada od kuće i pojedinačnog dodeljivanja zadataka. Zaključeno je da potpuna razmena znanja i iskustva u ovakvim uslovima nije moguća u većini slučajeva, te u tom smislu istaknut značaj rada i prenošenja znanja “lice u lice”.

Događaj je moderirala Ivana Karanović, potpresedavajuća AmCham HR Foruma iz advokatske kancelarije Karanović & partneri.

Za video zapis sa događaja, posetite ovaj link.