Date: 03/07/2020

Nelegalna trgovina i zaštita prava intelektualne svojine

AmCham odbor za borbu protiv sive ekonomije organizovao panel sa predstavnicima državnih organa na temu krivotvorenja proizvoda

Panel posvećen zaštiti prava intelektualne svojine i nelegalnoj trgovini okupio je visoke predstavnike Tržišne inspekcije, Poreske uprave, Uprave carina, Odeljenja za VTK, Inspekcije za lekove i medicinska sredstva i Zavoda za intelektualnu svojinu. 

Myrtha Hurtado, šefica globalnog komiteta za borbu protiv krivotvorenja Međunarodnog udruženja za žigove napravila je uvod informišući učesnike o trendovima krivotvorenja u doba Kovid-19 sa posebnim akcentom na farmaceutsku industriju. Iznešeni su zabrinjavajući podaci o falsifikovanim lekovima, ali i proaktivne mere protiv krivotvorenja. 

Dorian Mazurkevich, ataše za intelektualnu svojinu Ambasade SAD-a u Ukrajini pružio je uvid u globalne trendove krivotvorenja kao i lokacije sa kojih proizvodi sumnjivog porekla najčešće dolaze. Najveći broj falsifikata dolazi iz Kine, naročito kada je reč o lekovima i robi široke potrošnje, a prednjače i Indija i Turska.

Kada su u pitanju falsifikovani lekovi, zabrinjavajuća je činjenica da postoji globalni trend rasta falsifikovanih lekova, zaštitne opreme, ali i Kovid-19 testova. Srbija je umrežena sa institucijama i na evropskom i svetskom nivou. Zanimljivo je da su isporuke malih vrednosti putem kurirskih službi čest kanal nelegalne trgovine, a procenjuje sa da je trgovina krivotvorenih farmaceutskih proizvoda češće finansijski unosnija i od trgovine oružjem.

Kada je reč o krivičnim delima koja su najzastupljenija u visokotehnološkom kriminalu, uglavnom je reč o povredi autorskih prava ili neovlašćenom iskorišćavanju autorskih prava, a bilo je reči i o trendovima kontrole legalnosti softvera od strane pravnih lica.

U pogledu veze između carine i nosioca prava intelektualne svojine, predloženo je poboljšanje i veće uključivanje privrede. Istaknut je značaj komunikacije privrede i Uprave carina, sa carinicima na krajnjoj liniji, koji bi imali konkretnije informacije o razlikama između originalnih i krivotvorenih proizvoda, ali i najčešćim rutama po kojima se kreću falsifikati proizvoda. Zaključeno je da je suština u prenošenju znanja koje imaju nosioci prava svojine, a koji mogu koristiti državnim organima za suzbijanje krivotvorenja.

Događaj su moderirali Dragana Vujko, predsednica i Miloš Bogdanović, član AmCham Odbora za borbu protiv sive ekonomije.