KO SU UČESNICI

AmChamps 2018 će okupiti ukupno 40 odabranih učesnika – 20 studenta i 20 mladih menadžera. Studenti su na III ili IV godini osnovnih studija ili na postdiplomskim studijama državnih fakulteta iz Srbije i ne stariji od 25 godina. Predstavnici AmCham kompanija članica su uspešni mladi menadžeri, ne stariji od 35 godina.

Na početku programa, na posebnom događaju brzog upoznavanja, učesnici će biti spojeni u parove (jedan student i jedan mladi menadžer), gde mladi menadžeri uzimaju ulogu mentora, a studenti ulogu njihovih mentee-a. Tokom čitavog trajanja programa njihov zajednički rad se prati i ocenjuje.

KAKO IZGLEDA PROGRAM

Program se sastoji iz tri dela: Učenje & takmičenje (redovni deo), Studija slučaja (polufinale) i Projektni zadatak (finale).

Redovni deo – Učenje i takmičenje

Redovni deo čini serija predavanja, radionica i vannastavnih aktivnosti tokom kojih polaznici stiču nova znanja, usavršavaju poslovne veštine, stimulišu kreativno razmišljanje i samopouzdanje, a paralelno kroz rad u parovima, razvijaju mentorstvo i liderstvo. U toku ovog perioda menadžeri su u obavezi da omoguće studentima, svojim mentee-ima, praksu kod sebe kompaniji u trajanju od minimum dve radne nedelje, kako bi se iz prve ruke upoznali sa kompanijom mentora. Učesnici prikupljaju bodove za različite aktivnosti, a najboljih 10 parova, koji osvoje najveći broj bodova prelazi u narednu fazu – polufinale. Po završetku redovnog dela programa, pod uslovom da su bili prisutni na minimum 70% predviđenih aktivnosti, učesnici dobijaju sertifikate o uspešnom završetku programa.

Polufinale - studija slučaja

Deset najboljih parova dobija zadatak da tokom leta spremi studiju slučaja, koju obezbeđuje kompanija Coca-Cola Hellenic i svoj rad predstavi na polufinalnom događaju u septembru.

Dodatno, studenti polufinalisti dobijaju praksu u kompanijama članicama AmCham-a u trajanju od minimum mesec dana, dok menadžeri dobijaju mogućnost karijernog coaching-a sa specijalnim konsultantom.

Finale - projektni zadatak

Tri para koja najbolje pripreme i predstave studiju slučaja ulaze u finale. U tom trenutku, menadžeri od generalnih direktora svojih kompanija dobijaju novi projektni zadatak, koji zajedno sa studentima razvijaju pod mentorstvom tri člana Upravnog odbora AmCham-a. Parovi će tokom rada na projektu imati priliku da rade sa sva tri mentora koji će takođe evaluirati njihov rad. Par koji najbolje osmisli, pripremi i predstavi svoj projekat, po oceni mentora, će biti proglašen pobednikom programa.

NAGRADE

Finalisti dobijaju vredne nagrade. Kad je u pitanju pobednički par, menadžer dobija punu stipendija Univerziteta Sheffield za pohađanje Executive MBA programa, a student punu stipendiju Univerziteta Sheffield za master studije u Solunu. Druga dva menadžera dobijaju polovične stipendije za Executive MBA, a druga dva studenta polovične stipendije za master.

Takođe, posebnu nagradu dobija par koji najbolje pripremi projektni zadatak koji odredi PwC – PwC Mini MBA za menadžera i PWC tromesečna praksa za studenta.

BODOVANJE

U okviru redovnog dela programa, učesnici će prikupljati bodove za sledeće aktivnosti: dolaznost, zadatke (radionice, predavanja), organizaciju predavanja na fakultetu i mentorstvo – ukupno maksimalno 100 bodova po paru.

Dolaznost | maksimum 30 bodova

Zadaci | maksimum 50 bodova

Organizacija predavanja na fakultetu | maksimum 10 bodova

Mentorstvo | maksimum 10 bodova

Negativni bodovi

RASPORED

Raspored AmChamps 2018 aktivnosti možete pogledati ovde.

PRIJAVA

Studenti - ukoliko želiš da se prijaviš za AmChamps 2018, pošalji nam svoj CV i motivaciono pismo ili video na amchamps@amcham.rs najkasnije do 30.11.2017.

Menadžeri - ukoliko je tvoja kompanija članica AmCham-a, konsultuj se sa svojim HR-om i direktorom o mogućnostima učešća u programu.

Za dodatne informacije možeš kontaktirati AmChamps TiM (Tinu i Milicu) na amchamps@amcham.rs.