COVID-19 u Srbiji

Na ovoj stranici možete naći najnovije informacije o epidemiji bolesti Covid-19 u Srbiji koje se redovno ažuriraju iz svih relevantnih domaćih i međunarodnih izvora.

NAJNOVIJE VESTI!

Vlada Republike Srbije donela je Odluku na osnovu koje su otvoreni granični prelazi i omogućen ulazak u zemlju svim licima, pri čemu više nije neophodno posedovanje negativnog PCR testa, niti dozvole Komisije. Strani državljani kojima je rok važenja privremenog boravka u Srbiji istekao nakon proglašenja vanrednog stanja mogu ući u Srbiju najkasnije do 1. jula 2020. godine i zakonito podneti zahtev za produženje privremenog boravka u roku od 30 dana od dana ulaska u Srbiju. Smatra se da je privremeni boravak stranog državljanina važeći u trenutku njegovog ulaska u Srbiju, te da zakonito boravi u Srbiji do okončanja postupka po podnetom zahtevu.

U Srbiji okončano vanredno stanje

U nastavku pronađite najrelevantnija pravila, akte i dokumenta koja su ostala na snazi nakon prestanka vanrednog stanja u Srbiji, izazvanog COVID-19.

Kretanje građana

Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Odluke o proglašenju bolesti Covid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću, koja omogućava stranim i domaćim državljanima da uđu u Srbiju, a da ne budu u karantinu 14 dana, pod uslovom da imaju negativan PCR test ne stariji od 72h i dozvolu za ulazak i / ili tranzit, koju izdaje Vladino radno telo, sa uslovima i ograničenjima njihovog boravka ili tranzita. Prečišćene odredbe možete videti ovde.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je obrazac potvrde koju je potrebno da poslodavci izdaju zaposlenim ili radno angažovanim licima, u svrhu korišćenja javnog gradskog prevoza nakon ukidanja vanrednog stanja. Neposredno nakon toga, Vlada je usvojila Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, koja je obavezala jedinice lokalne samouprave da obavljanje gradskog i prigradskog saobraćaja obavljaju uz primenu mera prevencije u skladu sa preporukama nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje, tako da je prestala potreba za izdavanjem pomenutih potvrda.

Odlukom o izmeni Odluke o proglašenju bolesti Covid-19 zaraznom bolešću propisano je da se mera izolacije u kućnim uslovima u trajanju od 14 dana neće primenjivati na domaće državljane koji su zaposleni na teritoriji susedne države i koji poseduju dokument poslodavca o radnom angažovanju, kao ni na državljane susednih država koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju.

Poslovne operacije

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o merama u drumskom saobraćaju za vreme vanrednog stanja, koja uređuje rokove za vršenje aprilske, junske i septembarske revizije pojedinačnog plana raspodele međunarodnih dozvola za prevoz tereta za 2020. godinu.

Vlada je usvojila Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti COVID-19, kojom se utvrđuju obaveze za pružanje usluga u oblasti trgovine na malo (prodaja hrane i pića, kao i prodaja ostale robe).

Radni odnosi

Vlada Republike Srbije donela je, na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zaključak kojim je preporučeno da zaposleni koji u toku vanrednog stanja svakodnevno obavljaju svoj posao, ali od kuće, odnosno na daljinu, iskoriste preostali deo godišnjeg odmora za 2019. godinu u skladu sa zakonom, odnosno do 30. juna 2020. godine. Prema ovom zaključku, poslodavci mogu da dozvole korišćenje preostalog dela godišnjeg odmora za 2019. godinu, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine, za zaposlene koji u toku vanrednog stanja redovno obavljaju posao na svom radnom mestu. Objašnjenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Administrativne procedure

Narodna banka Srbije usvojila je Odluku o izmenama Odluke o načinu rada deviznog tržišta koja je od značaja za primenu mera podrške građanima i privredi za ublažavanje posledica pandemije.

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica kojom je pomenuti rok iz Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje pomeren na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Vlada je usvojila Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, kojom se reguliše važnost ličnih dokumenata koji su istekli za vreme vanrednog stanja, kao i aktiviranje postupaka za utvrđivanje statusa stranih državljana.

U skladu sa uredbom Vlade, stranke u opštim i posebnim upravnim postupcima ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim ili određenim u skladu sa zakonom, za vreme trajanja vanrednog stanja. Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja.

Dodatno, rok za predaju godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora za sve obveznike čije je izveštavanje uređeno Zakonom o tržištu kapitala, Zakonom o investicionim fondovima ili Zakonom o alternativnim investicionim fondovima sa javnom ponudom, se pomera na 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja. Za izveštavanje koje je uređeno Zakonom o računovodstvu, propisano je da se rok za redovne godišnje finansijske izveštaje pomera na rok od 90 dana od ukidanja vanrednog stanja, a rok za konsolidovane finansijske izveštaje na 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja. Uredba o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Uvoz, izvoz i promet robe

Sekretarijat zemalja Centralnoevropskog trgovinskog sporazuma (CEFTA) zvanično je objavio da će sistem zelenih koridora u regionu Zapadnog Balkana početi da funkcioniše od ponedeljka, 13. aprila. Uspostavljanjem „Zelenih traka“ ispunjena je još jedna preporuka AmCham-a, koja ima za cilj da olakša prelazak granica. Za relevantne dokumente, sledite linkove u nastavku:

Vlada Republike Srbije usvojila jeUredbu o merama u drumskom saobraćaju za vreme vanrednog stanja, koja uređuje rokove za vršenje aprilske, junske i septembarske revizije pojedinačnog plana raspodele međunarodnih dozvola za prevoz tereta za 2020. godinu.

NAJNOVIJE VESTI!

Vlada Republike Srbije donela je Odluku na osnovu koje su otvoreni granični prelazi i omogućen ulazak u zemlju svim licima, pri čemu više nije neophodno posedovanje negativnog PCR testa, niti dozvole Komisije. Strani državljani kojima je rok važenja privremenog boravka u Srbiji istekao nakon proglašenja vanrednog stanja mogu ući u Srbiju najkasnije do 1. jula 2020. godine i zakonito podneti zahtev za produženje privremenog boravka u roku od 30 dana od dana ulaska u Srbiju. Smatra se da je privremeni boravak stranog državljanina važeći u trenutku njegovog ulaska u Srbiju, te da zakonito boravi u Srbiji do okončanja postupka po podnetom zahtevu.