ODGOVOR PRIVREDE

Kako sprečiti širenje virusa?

Poslovna zajednica u Srbiji igra ključnu ulogu u sprečavanju epidemija bolesti kao što je ova koju izaziva novi koronavirus. Od izrade antivirusnih lekova koji spasavaju živote, preko pružanja podrške globalnim naporima za otklanjanje posledica pandemije, pa sve do zaštite svojih zaposlenih u zemlji i inostranstvu – preduzeća svih veličina i u svim sektorima preuzimaju na sebe veliki deo napora potrebnih da se ova kriza reši.

Sada je najvažnije da privredni subjekti svih veličina i vrsta nastave da prate razvoj situacije i ostanu što spremniji da zaštite zdravlje svojih zaposlenih.

Ovde ćete naći Preporuke za preduzeća u toku epidemije COVID-19 i Kontrolnu listu koje možete da koristite za zaštitu svojih radnika od koronavirusa a istovremeno i osigurate nastavak poslovanja.

Na ovom linku možete naći tekst Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja.

Utvrdite da li je moguća fleksibilna organizacija rada

Analizirajte politike upravljanja ljudskim resursima i razmotrite da li možete da uvedete mere i procedure kao što su izdvojena mesta rada (npr. rad uz primenu sredstava komunikacije, tzv. telecommuting) i fleksibilno radno vreme. Ako zaposleni oboli, rukovodilac bi trebalo da ga uputi da radi od kuće i ne dolazi na radno mesto sve do potpunog nestanka simptoma.

Ovde možete naći spisak kompanija iz SAD koje su postale članice kluba „Ostani kod kuće“ usled epidemije bolesti Covid-19.

Naglasite značaj higijene

Postavite plakate o poštovanju bontona pri kašljanju i kijanju i o higijeni ruku na svom radnom mestu i na drugim vidnim lokacijama u svojim poslovnim prostorijama.

Obezbedite zaposlenima maramice i korpe za njihovo odlaganje koje se otvaraju bez dodira rukom.

Obezbedite na radnom mestu dovoljne količine sapuna i vode i alkoholnih sredstava za dezinfekciju ruku. Postavite sredstva za dezinfekciju ruku na više mesta ili u konferencijske sale da biste podstakli održavanje higijene ruku.

Redovno čistite sve površine na radnom mestu koje se često dodiruju, kao što su stolovi, radne površine i kvake. Obezbedite jednokratne vlažne maramice tako da zaposleni mogu da prebrišu najčešće korišćene površine pre svake upotrebe.

Preporuke za službena putovanja

Proverite najnovije smernice i preporuke za sve zemlje u koju vi ili vaši zaposleni nameravate da putujete na stranicama američkog Centra za kontrolu i sprečavanje bolesti.

Posavetujte zaposlene da provere da li imaju simptome akutne bolesti disajnih puteva pre polaska na put i, ako su bolesni, da obaveste svog rukovodioca i ostanu kod kuće.

Pripremite plan za komunikaciju sa zaposlenimaa

Uspostavite proceduru za saopštavanje najnovijih informacija o koronavirusu zaposlenima i poslovnim partnerima. Predvidite njihove strahove  bojazni, kao i glasine i dezinformacije, i shodno tome planirajte komunikacionu strategiju.

Ovo je naročito značajan trenutak da poklonite pažnju svojim zaposlenima, kako na fizičkom, tako i na emotivnom planu.

Pripremite se za nagli rast broja odsutnih sa posla

Vrtići i škole su zatvoreni zbog situacije sa koronavirusom. Utvrdite kako ćete poslovati ako se poveća broj zaposlenih koji odsustvuju sa posla zbog bolovanja, brige za obolele ukućane i čuvanja dece koja ostaju kod kuće.

Ostvarite kontakt sa državnim i lokalnim organima

Svim preduzećima se preporučuje da stupe u kontakt sa državnim i lokalnim zdravstvenim organima kako bi od njih dobili pravovremene i tačne informacije potrebne za usmeravanje aktivnosti na svim mestima gde preduzeća posluju.

Izradite plan za kontinuitet poslovanja

Budite spremni da izmenite svoj način poslovanja ako je to potrebno da biste održali neophodni minimum rada (na primer, utvrdite ko su mogući alternativni dobavljači, rangirajte korisnike po prioritetu, razmotrite prelazak na sastanke digitalnim putem ili privremeno obustavite deo poslovanja ako je to neophodno).

Šta ako se zaposleni razbole?

Ponudite zaposlenima fleksibilne mogućnosti za bolovanje. U skladu sa preporukama institucija za javno zdravlje, dozvolite zaposlenima da ostanu kod kuće da bi se brinuli o obolelom članu porodice i postarajte se da zaposleni znaju da imaju tu mogućnost. Aktivno podstičite obolele zaposlene da ostanu kod kuće. Razvijajte svest o značaju ostanka obolelih zaposlenih kod kuće i nemojte kažnjavati zaposlene koji zbog bolesti odsustvuju sa radnog mesta. Zaposleni bi trebalo da obaveste svoje rukovodioce ako su se razboleli i neće doći na posao.

Poslodavcima koji obavljaju delatnost na više lokacija preporučuje se da poslovođe ovlaste za preduzimanje odgovarajućih radnje u skladu sa uslovima koji vladaju na svakom konkretnom mestu.

Postarajte se da zaposleni koji obole na putu ili privremenom radnom zadatku znaju da treba da obaveste svog rukovodioca i bez odlaganja pozovu zdravstvenu službu ako im je potreban savet.

Zaposlene koji naizgled imaju simptome akutne bolesti disajnih puteva (odnosno kašalj, otežano disanje) kada dođu na posao, ili kod kojih se ti simptomi razviju tokom radnog dana, treba odvojiti od drugih zaposlenih i odmah poslati kući.

Ako se kod zaposlenog potvrdi bolest Covid-19, taj zaposleni bi trebalo da obavesti kolege o tome da su možda bili izloženi koronavirusu na radnom mestu, ali uz poštovanje privatnosti.

Planirajte da u što većoj meri ograničite međusobne kontakte između zdravih zaposlenih, kao i između tih zaposlenih i građana. Redovno čistite sve površine na radnom mestu koje se često dodiruju.