OKOTBAR

DOGAĐAJI PRILAGOĐENI POTREBAMA ČLANICA

Kalendar događaja je kreiran da u potpunosti odgovora misiji AmChama i da obezbedi pravovremenu informisanost kompanija članica o poslovnim i zakonodavnim pitanjima, da omogući članicama da povezuju i da prave biznis kontakte za dalji razvoj kao i da obezbedi pristup širokoj ponudi u delu profesionalnog razvoja. Kliknite na događaj koji vas zanima za dodatne detalje i da se registrujete.