AmCham CEO brifing: Pregled makroekonomskih i poslovnih trendova

Zoran Petrović, predsednik AmCham Srbija i CEO Raiffeisen bank će predstaviti performanse poslovnog sektora u 2021. sa prognozama poslovanja nakon Q1, kao i rezultate upravo završene AmCham mini ankete o poslovanju kompanija članica godinu dana nakon izbijanja pandemije.

Dr Milojko Arsić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu će prezentovati podatke u iz oblasti makroekonomskog stanja u zemlji i prognoza do kraja godine uzimajući u obzir aspekte važne za planiranje poslovanja do kraja 2021.

  • DATUM: 11/05/2021
  • VREME: 12:00 hrs
  • LOKACIJA: online, via Zoom
  • RADNI JEZIK: Srpski (događaj će simultano biti prevođen na engleski jezik)