Date: 08/04/2016

Odbor za nepokretnosti - Sastanak povodom formiranja Agende

Na prvoj sednici nakon izbora za novo vođstvo, AmCham Odbor za nepokretnosti se sastao kako bi razmotrio novu Agendu i akcioni plan za 2016.

U petak, 08. aprila, članovi Odbora za nepokretnosti sastali su se kako bi razgovarali o Agendi i akcionom planu za narednih godinu dana.

Dogovoreno je da će glavna aktivnost Odbora u narednom periodu biti praćenje implementacije nedavno usvojenih zakona. Identifikovane prioritetne tačke dnevnog reda su:

 • Praćenje implementacije Zakona o planiranju i izgradnji, sa fokusom na:
  • Trajanje postupka izdavanja građevinskih dozvola;
  • Propise koji definišu dokumentaciju potrebnu za izdavanje građevinskih dozvola;
  • Određivanje infrastrukturne naknade;
  • Pravila koja se odnose na komunikaciju sa javnim komunalnim preduzećima;
 • Praćenje implementacije Zakona o pretvaranju prava korišćenja zemljišta u pravo vlasništva uz naknadu;
 • Usaglašavanje stavova sa drugim poslovnim asocijacijama u vezi mogućih zakonskih izmena s obzirom na produženje roka za dobijanje građevinskih dozvola uz pravo korišćenja i diferencijacije procesa konverzije u slučaju prirodne i restitucije uz naknadu;
 • Praćenje implementacije izmena i dopuna Zakona o državnom premeru i katastru;
 • Praćenje implementacije izmena i dopuna Zakona o hipotekama.