Date: 15/12/2016

Media Brunch – Najava konferencije "Izlaz iz sive ekonomije"

Povodom predstojeće konferencije "Izlaz iz sive ekonomije" koju će 23. decembra, 2016. zajednički organizovati AmCham i NALED, AmCham Odbor za borbu protiv sive ekonomije i NALED-ova Alijansa za fer konkurenciju priredili su Media Branch za predstavnike medija.

Predstavnici AmCham-ovog Odbora za borbu protiv sive ekonomije i NALED-ove Alijanse za fer konkurenciju organizovali su okupljanje sa novinarima i urednicima kako bi najavili teme zajedničke konferencije koja će biti održana pod pokroviteljstvom Vlade Srbije.

Predsednik Odbora za borbu protiv sive ekonomije AmCham-a Ivan Miletić, Direktor korporativnih poslova RS & ME @ Philip Morris Services i Slobodan Doklestić Podpredsednik Odbora i partner @ DBP Law Office objasnili su nekoliko konkretnih mera koji će biti predloženi Vladi za dalje uspostavljanje fer konkurenciije i borbe protiv sive ekonomije. Mere se pre svega odnose na koordinaciju inspekcijskih službi i kriterijume za evaluaciju njihovog rada na terenu, kao i koordinaciju sudova i tužilaca u slučajevima u vezi sa sivom ekonomiom. Predstavnici NALED-a, Jelena Bojović, Direktor za regulatornu reformu i Dragana Ilić, Pravni savetnik za saradnju sa privredom, istakle su potrebu za efikasnijim pristupom analize rizika državnih organa zaduženih za borbu protiv sive ekonomije, uticaj dalje fiskalizacije u zemlji, kao i planove za reformu i ukidanje parafiskalnih nameta.