Date: 22/09/2017

Iznajmljivanje radne snage iz perspektive funkcije nabavke u preduzećima

U saradnji sa Adecco Srbija održan je sastanak Grupe za nabavku na temu “Iznajmljivanje radnika iz perspektive nabavke”.

Prvi ovogodišnji susret Grupe menadžera nabavke održan je sa ciljem da se učesnici bliže upoznaju sa odredbama i novinama koje Zakon o iznajmljivanju (lizingu) radne snage predviđa. Budući da je kompanija Adecco Srbija bila u grupi, koja je radila na predlogu ovog zakona, predstavnici kompanije su govorili o najbitnijim oblastima koje ovaj zakon reguliše, kao i o poziciji agencija za iznajmljivanje radne snage prema ovom zakonu.

Regionalni direktor Adecco Srbija, Marko Kolenc govorio je o iskustvu kompanije u ovoj oblasti, kao i o trostrukom odnosu koji se zasniva između agencije, kompanije klijenta i potencijalnog radnika. Marko se posebno osvrnuo na outstaffing, gde kompanija klijent ima mogućnost da deo ili celokupno administrativno vođenje zaposlenih prebaci na agenciju, potom mogućnost da radnik bude zaposlen u agenciji, ali da radi za drugu kompaniju i, konačno, privremeno zapošljavanje. Pored ovoga, navedeni su i neki od bitnijih elemenata iznajmljivanja radne snage iz perspektive funkcije nabavke. Po jednom modelu, pitanja poput odgovornosti za zdravlje i bezbednosti na radu, podrške u pružanju pravne podrške i zastupanja pred državnim organima, kao i tehničkog opremanja preuzima agencija. Nikola Milosavljević, direktor operacija u Adecco Srbija, istakao je razliku između iznajmljivanja radnika (staff leasing) i spoljnih usluga (outsourcing) u pogledu podele odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu između agencije i kompanije klijenta. Za razliku od outsourcing-a, gde je odgovornost agencija veća u odnosu na klijenta, kod iznajmljivanja radne snage odgovornost je podeljena između agencije i kompanije, pri čemu kompanija klijent treba da obezbedi zaposlenom bezbedan rad, dok proces prijave povrede na radu i podnošenja potrebne dokumentacije i prijave Inspekciji rada radi agencija kao poslodavac.

O komparativnoj analizi i preporukama kako ovu oblast učiniti što sigurnijom za sve tri strane u odnosu govorio je Menno Bart, specijalista za odnose sa javnošću iz Adecco Group. Prema njegovom mišljenju, uprošćavanje zakonske regulative u oblasti rada može da osnaži efikasnost tržišta rada i smanji nezaposlenost, naročito kod mladih. Primera radi, francusko radno zakonodavstvo je izuzetno obimno (3400 strana), dok je nezaposlednost mladih na velikom nivou i iznosi oko 26%, dok je sa druge strane švajcarsko radno zakonodavstvo je pojednostavljeno (oko 30 strana), a nezapolenost mladih iznosi 3,8%.