Date: 19/09/2017

Komentari AmCham-a za promociju širenja elektronskih plaćanja u Srbiji i smanjenju nivoa sive ekonomije

AmCham je poslao pismo Narodnoj banci Srbije sa preporukama u vezi sa unapređenjem Nacrta zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica u kome su predložene mere usmerene na promociju širenja elektronskih plaćanja u Srbiji i smanjenju nivoa sive ekonomije.

AmCham-ov stav jeste da ove izmene Nacrta zakona treba da budu praćenje ozbiljnom procenom uticaja njegovih efekata na sve učesnike na tržištu i prilagođenje lokalnim specifičnostima i fazom razvoja tržišta. Članovi su istakli neke od negativnih efekata ograničavanja nadoknade za međusobne razmene koji su primećeni na drugim tržištima širom sveta i dali preporuke koje bi delimično mogle rešiti neke od negativnih efekata.

U cilju smanjenja značajnog nepotrebnog potresa finansijskog sistema, smanjivanje troškova čestih regulatornih promena i omogućavanja sprovođenja naučenih lekcija od primene sličnih mera na tržištu EU, AmCham je predložio sledeće:
  • produženje perioda implementacije od 9 meseci nakon stupanja na snagu Zakona
  • održavanje naknade za razmenu od 0,5% za potrošačke debitne kartice i 0,6% za potrošačke kreditne kartice sve dok Evropska komisija ne realizuje predviđeni pregled Regulative (EU) 2015/751 u drugoj polovini 2019.
Da biste pročitali više o AmCham-ovom stavu na Nacrt zakona o izmenama i posebnim pravilima u vezi sa platnim transakcijama na osnovu platnih kartica pratite ovaj link.