Date: 05/07/2018

Seminar o implementaciji Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Državni sekretar u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture, Aleksandra Damnjanović, predstavila je članovima AmCham-a novi Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je usvojen 25. maja 2018. godine i odgovarala na pitanja AmCham članova o njegovoj budućoj implementaciji

Aleksandra je inicijalno predstavila razloge za donošenje ovog zakona, kao što je neefikasnost i neprilagodljivost Republičkog geodetskog zavoda, obimnost zaostalih predmeta, kao i slaba i ograničena prava pristupa i neprikladna distribucija podataka.

Kao nesumnjivo osnovni cilj novog zakona istaknuto je povećanje pravne sigurnosti vlasnika, sticalaca nepokretnosti, kao i trećih lica koja se pouzdaju u podatke upisane u registru. Prema rečima državne sekretarke Damnjanović, ovo bi trebalo da bude postignuto kroz podizanje efikasnosti i ažurnosti Službe koja vodi katastar, kroz takozvani „elektronski šalter“ ili e-šalter. Ona je napomenula da se zahtev za upis može podneti u formi papirnog dokumenta sve do 31. decembra 2020. godine, nakon čega će ovo biti moguće isključivo u formi elektronskog dokumenta.

U drugom delu događaja, državna sekretarka je kroz otvorenu diskusiju odgovarala na pitanja predstavnika AmCham kompanija članica. Za kompletan spisak postavljenih pitanja i zvanične odgovore Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, molimo pratite ovaj link.