Date: 27/08/2018

Obuka o suzbijanju nelegalne trgovine putem interneta

U toku trodnevne obuke o suzbijanju nelegalne trgovine putem interneta, prisutni iz Poreske uprave, Poreske policije i Tržišne inspekcije imali su priliku da čuju korisne informacije od stručnjaka iz ove oblasti, Branka Stamenkovića, zamenika republičkog javnog tužioca i Dragana Jovanovića, zamenika načelnika Odeljenja za visokotehnološki kriminal MUP-a.

Obuka je bila namenjena grupi odabranih predstavnika Poreske uprave, Poreske policije i Tržišne inspekcije, kojima su prezentovane osnovne istraživačke tehnike i alati koje se koriste u predmetima računarskog kriminala, elaborirani procesi prikupljanja i korišćenja elektronskih dokaza, finansijske istrage na računarskim mrežama, tokovi novca na računarskim mrežama, kao i osnovi međunarodne saradnje.

Branko Stamenković je objasnio razvoj i oblike informatičkog kriminala u Srbiji, ukazavši na krivično-pravni zakonodavni okvir. Zatim je pojasnio savremene trendove u nelegalnom trgovanju, pri čemu je najveći akcenat na mobilnim platformama i mobilnom plaćanju, bankarskim malware virusima i zloupotrebi društvenih mreža. Nedozvoljena trgovina putem interneta se obavlja i nedozvoljenim preuzimanjem internet sadržaja, on-line distribucijom falsifikovane robe, protivzakonitom distribucijom i redistribucijom kablovske mreže, prevarnom upotrebom i korišćenjem žiga, znaka robe ili firme tokom on-line trgovine itd. U poslednje vreme postoji porast „ciljanih napada“, koji najčešće koriste „tehnike socijalnog inženjeringa“, gde se psihološkom manipulacijom žrtve ohrabruju da preduzmu određene radnje ili otkriju tajne podatke.

Dragan Jovanović je svoju prezentaciju bazirao na osnovama identifikacije korisnika na internetu, sa naglaskom na identifikaciju na društvenim mrežama. Prisutni su mogli da saznaju podrobnije detalje o I(nternet) P(rotokol) adresi i njenom korišćenju u svrhu identifikovanja računara povezanih na mrežu.

Poslednji dan obuke bio je rezervisan za radionicu o mapiranju koraka prilikom istraga nelegalne trgovine putem interneta, na kojoj je predstavljen nacrt hodograma za ključne inspekcijske organe i njihovu saradnju sa Tužilaštvom i MUP-om u ovoj oblasti, nakon čega je usledila otvorena diskusija sa prisutnim učesnicima. Komentari i sugestije prikupljeni tokom ove radionice poslužiće prilikom formulacije finalnog predloga hodograma, koji će biti predložen za usvajanje Radnoj grupi za suzbijanje nedozvoljene trgovine pri Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor.