Date: 19/11/2018

Predstavljanje Nacrta zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Prvi put nakon javne rasprave održane početkom godine, predstavnici AmCham kompanija članica su imali priliku da se upoznaju sa poslednjom verzijom Nacrta zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Amalija Pavić, zamenik direktora otvorila je skup naglasivši da je Zakon o naknadama zakon koji privreda traži već 6 godina kako bi se katalogizovale naknade, i onemogućilo njihovo uvođenje posebnim sektorskim zakonima, kako bi naknade koje su svojoj prirodi parafiskali bile ukinute i kako bi se precizirale osnovice i metodologije obračuna, radi unapređenja predvidivosti troškova privredi po ovom osnovu. Prema poslednjem objavljenom nacrtu, cilj katalogizacije naknada u zakonu je postignut, i unapređena su tehnička preciziranja osnovice i metodologije obračuna. Ipak, cilj ukidanja parafiskalnih nameta nije postignut u potpunosti jer je uprkos ukidanju nekih naknada koje su se duplo naplaćivale, ostala naknada za unapređenje životne sredine, koja se prema Nacrtu naplaćuje u nivou od 0.4% od ukupnog prihoda, i dodatno je uvedena je naknada za energetsku efikasnost, koja je po svojoj prirodi porez.

Dragan Demirović, pomoćnik ministra finansija i Milena Tadić, savetnik u ministarstvu finansija, detaljno su izložili osnovne razloge za donošenje zakona, kao i najbitnije izmene i ukidanja pojedinih naknada. Najviše diskusije izazvale su izmene osnovice za naplatu Naknade za unapređenje životne sredine, jer je ukidanje široko primenjivane osnovice po m2 ostavilo fokus na naplatu ove naknade u procentu od prihoda, što ni na koji način ne odražava uticaj na životnu sredinu. Kako podzakonski akt koji precizira obveznike i iznose još nije donet, komentari kompanija su išli na potrebu jasnog određivanja nameta unapred, pre usvajanja godišnjih budžeta, preciziranje načina obračuna u skladu sa zagađenjem i apel da nameti ne treba da budu uvećani u odnosu na one koji se trenutno plaćaju. Konačno, finalni predlog vezano za ovu naknadu bio je odlaganje primene za godinu dana, za koje vreme će se doneti podzakonski akt koji će osnovicu, način obračuna i primenu detaljno razraditi na način da se poštuje princip „zagađivač plaća“.

Članice AmChama su se zahvalile predstavnicima ministarstva finansija na otvorenoj diskusiji, posebno imajući u vidu da ranijih godina takva otvorenost nije postojala. Dragan Demirović je zaključio da je otvorena diskusija najbolji način za dobijanje najboljih rešenja i rekao da očekuje da se ovaj zakon unapređuje u narednoj godini, u skladu sa povratnim informacijama iz primene.