Date: 23/04/2019

Okrugli sto sa Tržišnom inspekcijom o zaštiti prava intelektualne svojine putem interneta

Predstavnici advokatskih kancelarija i kompanija iz AmCham članstva zainteresovani za oblast zaštite prava intelektualne svojine, prisustvovali su Okruglom stolu sa Tržišnom inspekcijom o zaštiti prava intelektualne svojine putem interneta.

Dragana Vujko, predsedavajuća AmCham Odbora za suzbijanje sive ekonomije i Lidija Stojanović, predstavnica Tržišne inspekcije, obratile su se prisutnima i istakle važnost sinergije javnog i privatnog sektora u jačanju zaštite prava intelektualne svojine i sprečavanju nelegalne trgovine preko interneta. Naglasile su da je tokom 2018. godine najveći zadatak predstavljala izrada Hodograma inspekcijskog nadzora u oblasti suzbijanja nezakonite trgovine putem interneta, u čijoj su izradi učestvovali predstavnici privatnog sektora okupljeni kroz AmCham i druge poslovne asocijacije, kao i svi nadležni državni organi.

Za 2019. godinu je najavljeno uspostavljanje intenzivnije saradnje državnih organa sa predstavnicima internet platformi za oglašavanje, u cilju identifikacije lica koja oglašavaju krivotvorenu robu, kao i prostori gde se takva roba proizvodi i distribuira.

Amalija Pavić, zamenica direktora AmCham-a, predstavila je Hodogram inspekcijskog nadzora u oblasti suzbijanja nezakonite trgovine putem interneta, naglasivši da Hodogram predstavlja koordinaciju inspecijskog nadzora svih inspekcija za robu kojom se trguje putem interneta. Do sada inspekcije nisu prepoznavale internet kao vrstu prodavnice, te je neophodno da se kadar u inspekcijama specijalizuje, tako da se, u ovoj materiji, prati i poštuje zakonski okvir, ali i ustanove realne mogućnosti sprovođenja i izvršenja postojećih normi. Tržišna inspekcija je počela sa primenom Hodograma 1. februara 2019. godine, a za sada se kao najveći izazov prepoznaju platforme osnovane u jurisdikcijama van teritorije Srbije, gde u ovom trenutku, Ministarstvo unutrašnjih poslova deluje putem međunarodne pravne pomoći.
Nebojša Dević, predstavnik Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, predstavio je prisutnima operativna zaduženja Tržišne inspekcije, nadležnost zaposlenih na pozicijama zaštite intelektualne svojine i zaštite potrošača, kao i konkretne primere iz prakse sa kojima se susreću u obavljanju poslova zaštite intelektualne svojine putem interneta.

Miloš Bogdanović, iz kancelarije MSA IP, prezentovao je mehanizme i alate koje ova advokatska kancelarija koristi za suzbijanje nelegalne trgovine na socijalnim mrežama. Naglasio je da društvene mreže predstavljaju glavni medij za promociju nelegalne trgovine, jer prodavcima pružaju lakoću kreiranja onlajn prodavnice, kao i diskreciju u poslovanju. Kao najaktuelnije društvene mreže za prodaju naveo je Facebook i Instagram. Miloš Bogdanović je predstavio i načine identifikovanja postojanja trgovine krivotvorenom robom na društvenim mrežama, utvrđivanje trgovaca, načine promocije, kao i metode za suzbijanje trgovine krivotvorenom robom na socijalnim mrežama, a istakao je da je za postizanje adekvatnih rezultata neophodna efikasna saradnja između nosioca prava intelektualne svojine i relevantnih državnih organa, nadležnih za suzbijanje nelegalne trgovine putem društvenih mreža.